Màster Universitari en Investigació Translacional en Fisioteràpia

El màster neix per a donar resposta a la necessitat d’un major desenvolupament del coneixement científic en la Fisioteràpia, a partir dels plantejaments de la Fisioteràpia Basada en l’Evidència

Pla d'estudis Màster Oficial - Investigació Translacional en Fisioteràpia

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster, de caràcter investigador, s'estructura en nou mòduls, distribuïts en dos blocs quadrimestrals en un únic curs.

El Màster conté una part nuclear obligatòria que suposa 50 crèdits ECTS del programa docent, comprenent els temes de ciència basada en l'evidència, metodologia de la investigació translacional, anàlisi estadística i treball fi de màster, i una part optativa (10 crèdits ECTS ) en la qual l'alumne podrà optar per un dels temes d'aplicació de la fisioteràpia entre els proposats com a mòduls opcionals.

Els mòduls obligatoris tenen un sistema de docència compartida, en què tant l'organització com la docència es realitzen en els dos centres docents. L'organització dels mòduls optatius depenen d'un dels centres.

La impartició dels temes teòrics dels mòduls, tant obligatoris com optatius, serà a través de classes presencials en què els professors es traslladaran als centres, a través del campus virtual (tipus Moodle) o mitjançant videoconferència en què els professors impartiran les matèries de manera simultània als estudiants en els dos centres. En els mòduls optatius en què es requereixi la presència física obligatòria per l'existència de classes pràctiques, els estudiants hauran de traslladar-se al centre docent corresponent que imparteixi el mòdul.

Inici de curs

30/09/2022

Fi de curs

17/06/2023

Horaris

El màster està previst que s’iniciï el 30 de setembre del 2022 i que finalitzi el 17 de juny del 2023. Les classes presencials s’estructuren en 10 seminaris (un al mes) de dos dies de durada (divendres i dissabte).

  • Seminari 1: del 30 de setembre al 1 d’octubre 2022
  • Seminari 2: del 21 al 22 d’octubre 2022
  • Seminari 3: del 25 al 26 de novembre 2022
  • Seminari 4: del 16 al 17 de desembre 2022
  •  Seminari 5: del 20 al 21 de gener 2023
  • Seminari 6: del 24 al 25 de febrer 2023
  • Seminari 7: del 24 al 25 de març 2023
  • Seminari 8: del 21 al 22 d’abril 2023
  • Seminari 9: del 19 al 20 de maig 2023
  • Seminari 10: del 16 al 17 de juny 2023

L’horari és de 15 a 20h els divendres i de 9 a 14h i de 15 a 20h els dissabtes.

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 35
Optatius 10
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Estadística Aplicada a la Investigació en Ciències de la Salut 10 OB
Evidència Científica i Investigació Translacional 15 OB
Gestió de la Informació i Transferència del Coneixement 10 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Tècniques Avançades en Fisioteràpia Aplicada a la Patologia Cardiorespiratòria 10 OT*
Tècniques Avançades en Fisioteràpia Aplicada a la Uroginecologia i en Fisioteràpia Visceral Digestiva 10 OT*
Tècniques Avançades en Fisioteràpia Aplicada a l'Esport 10 OT*
Tècniques Avançades en Fisioteràpia Aplicada al Dolor 10 OT*
Tècniques Avançades en Fisioteràpia Aplicada als Animals i Assistides per Animals 10 OT*

* Optatius, s'han de cursar 10 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius