Màster oficial en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record

Desenvolupa les habilitats professionals necessàries per estudiar i interpretar els fòssils i la vida en el passat, des del punt de vista tècnic, científic i comunicatiu

Pla d'estudis Màster Oficial - Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43857 - Conceptes en Paleobiologia Evolutiva (2019-20)

 43858 - Mètodes i Tècniques en Paleobiologia (2019-20)

 43861 - Recerca en Paleontologia, Gestió Patrimonial i Geoturisme (2019-20)

 43860 - Paleobiologia Continental (2019-20)

 43859 - Paleobiologia Marina (2019-20)