Màster Universitari en Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat

Prepara’t per exercir la mediació de manera efectiva, com a instrument extrajudicial de resolució de conflictes, en contextos socioeducatius i familiars

Pla d'estudis Màster Oficial - Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 44687 - Aspectes Generals de Mediació

 44688 - El Perfil de la Persona Mediadora

 44690 - La Mediació en els Àmbits del Dret Privat

 44689 - La Mediació Familiar

 44691 - Pràctiques Externes

 44692 - Treball de Final de Màster