Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

Millora la teva qualitat clínica i professional treballant amb investigadors d’alt nivell que t’iniciaran en el rigor científic i en el pensament crític aplicat a la psicologia clínica i de la salut

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 43873 - Metodologia de Recerca Aplicada en Psicologia Clínica i de la Salut

 43874 - Pràcticum de Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

 43883 - Treball de Final de Màster

 43880 - Aproximació Integrada a l'Origen dels Trastorns Mentals: Biologia, Persona i Ambient

 43876 - Estils de Vida i Salut

 43875 - Estrès, Afrontament i Salut

 43881 - Models d'Anàlisi en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

 43878 - Recerca Aplicada en Trastorns Mentals