Màster Universitari en Elaboració de Diccionaris i Control de Qualitat del Lèxic Espanyol

Coneixeràs el món dels diccionaris, aprendràs a elaborar-los i a treure’n tot el rendiment com a recurs per a l’ensenyament de les llengües, aprofitant les tecnologies digitals

Màster Oficial - Elaboració de Diccionaris i Control de Qualitat del Lèxic Espanyol

Aquest màster és únic a l’Estat per les característiques següents:

  • És virtual: aprofita els avantatges de les tecnologies digitals per facilitar la formació sense horaris ni desplaçaments.
  • És interuniversitari: neix de la col·laboració de la Universitat Nacional d’Educació a Distància i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la participació d’altres institucions i centres de recerca de prestigi, com ara la Reial Acadèmia Espanyola, el Consell Superior d’Investigacions Científiques, la Universitat Carlos III de Madrid, la Universitat Pompeu Fabra, etc.
  • És actual: parteix dels corrents filològics i lingüístics contemporanis, tant teòrics com aplicats, i els projecta en el lèxic i en la lexicografia, amb el convenciment que una bona base teòrica i una formació especialitzada són fonamentals per assolir les competències investigadores i professionals que demana la societat del coneixement.
  • És professionalitzador: preveu una doble via, investigadora i professionalitzadora, ja que es pot optar per l’elaboració d’un treball final de recerca sobre el lèxic i/o la lexicografia, i capacita per fer estudis de doctorat o per fer pràctiques externes presencials.

Informació addicional

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1337158&_dad=portal&_schema=PORTAL

Més informació