Māster Oficial - JEMES - Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Environmental Studies - Cities and Sustainability

Presentaciķ

El màster Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat (JEMES) ofereix una formació amb orientació científica i teòrica i un nivell acadèmic alt. Aprofitant la llarga experiència en docència i recerca de les institucions que el duen a terme, el programa es centra en la qualitat del medi ambient i en les tecnologies que hi estan relacionades, així com en la gestió i a la conservació sostenible. Des d'una perspectiva tecnològica i empresarial, el màster estudia els canvis químics, físics i biològics en el medi ambient i considera el comportament de l'aire, de l'aigua i del sòl i els efectes d'activitats antropogèniques.

La durada del JEMES CiSu és de dos anys (120 crèdits ECTS). Els estudiants trien començar els seus estudis a la  UAB o a la Universitat d’Aalborg i es desplacen a la Universitat d'Aveiro o la TUHH per cursar el segon semestre. La mobilitat del segon any depèn de l'itinerari que volen cursar: Tecnologia Ambiental o  Gestió Ambiental. El quart semestre es treballa exclusivament en el treball de fi de màster.

El JEMES CiSu té un fort component interdisciplinari, atès que els mòduls els imparteixen professors de les quatre universitats associades i també professors visitants de prestigi. Aquest màster s'imparteix íntegrament en anglès i s'afavoreix el clima internacional i intercultural no només potenciant la mobilitat dels estudiants i el professorat, sinó també amb una distribució equitativa entre estudiants europeus i estudiants de la resta del món.

Erasmus Mundus

20 places
Centre: Facultat de Cičncies
https://www.uab.cat/ciencies/
Universitat coordinadora:Aalborg Universitet (Dinamarca)
Altres universitats participants:

Technische Universität Hamburg-Harburg (Alemanya)
Universidade de Aveiro (Portugal)
Universitat Autònoma de Barcelona
 

Aquest màster l'imparteixen quatre universitats europees pioneres en la investigació i l'educació ambiental. Cada universitat contribueix amb el seu coneixement en un camp específic i la col·laboració entre les quatre proporcionarà als estudiants una formació integrada en tecnologia puntera i capacitat de gestió.

Web del māster http://www.jemes-cisu.eu