Màster Universitari en Gestió d'Àrees de Muntanya

Ofereix formació especialitzada en anàlisi de dinàmiques, potencialitats i problemàtiques de les àrees de muntanya entre d’altres aspectes

 • Interuniversitari
 • Preu: Per determinar.

El Màster Universitari en Gestió d'Àrees de Muntanya, de caràcter professionalitzador, proposa la formació especialitzada de postgraduats universitaris amb capacitats d'anàlisi específica de les dinàmiques, potencialitats i problemàtiques de les àrees de muntanya i de fer propostes i organitzar iniciatives innovadores de planificació i gestió per al desenvolupament sostenible d'aquests espais, tant des de l'àmbit públic com de la iniciativa privada.

És un Màster innovador en el seu camp de coneixement ja que no existeix una oferta formativa adreçada específicament a la gestió d'àrees de muntanya en tot l'entorn.

La col·laboració dels Departaments de Geografia de les cinc universitats que ofereixen el màster: Universitat de Lleida (coordinadora), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili suposa una garantia de qualitat degut a la llarga tradició acadèmica i de recerca en la temàtica muntanyenca.

El Màster Universitari en Gestió d'Àrees de Muntanya pretén la formació de persones expertes preparades per afrontar una gestió sostenible dels espais de muntanya: capaces d'aportar solucions innovadores i viables dins dels marcs normatius i les polítiques vigents, i capacitades per al treball en –i el lideratge de- equips interdisciplinaris en organismes públics i entitats, així com per generar accions d'emprenedoria, sempre amb una perspectiva al mateix temps local i global.

El Màster planteja una visió integral de la muntanya amb la finalitat d'adquirir formació professional en:

 • L'anàlisi i interpretació de les singularitats de tipus mediambiental i dels riscos naturals associats.
 • La comprensió de les problemàtiques intersectorials de les àrees de muntanya i la cerca de solucions integrades.
 • El reconeixement i l'ús de les diferents normatives adreçades a l'ordenació de les àrees de muntanya.
 • La concepció i desplegament d'iniciatives en el context socioeconòmic muntanyenc.
 • La gestió sostenible dels espais de muntanya.


L'estudi dels aspectes físics i les limitacions mediambientals són una part important del màster, però al mateix temps es dóna una especial rellevància a les dinàmiques econòmiques i socials. En el Màster es contrapesa també el coneixement dels aspectes mediambientals i socioeconòmics característics de la muntanya amb els de gestió i ordenació d'aquestes àrees, que adquireixen un pes similar.

Cal assenyalar també que per les singularitats específiques de les muntanyes a l'àrea mediterrània, en el present Màster no solament s'aborden les característiques i situacions típiques de la muntanya alpina, sinó també de la muntanya seca o mitjana i baixa muntanya.

Sortides professionals

 • Dinamitzadors, tècnics i responsables en administracions locals, intermèdies i generals.
 • Tècnics i responsables de parcs naturals, museus, centres d'interpretació i altres institucions culturals.
 • Promotors i treballadors d'iniciatives empresarials locals en el sector turístic i altres àmbits d’activitat.
 • Serveis d'estudis, planificació i gestió del medi ambient, urbanisme i desenvolupament econòmic.

Informació addicional

http://www.mastermuntanya.udl.cat/ca/

Qualitat

Més informació