Māster Oficial - Recerca en Estudis Internacionals/Research Master in International Studies

Presentaciķ

El Màster en Recerca en Estudis Internacionals està enfocat en l'estudi dels reptes que enfronten el món en vies de desenvolupament amb els països desenvolupats, i el disseny d'institucions i polítiques adequades per a gestionar els reptes. El màster ofereix una formació en mètodes de recerca avançats en ciències socials, adequats per a analitzar en profunditat els problemes ressenyats de l'àmbit internacional.

Es pretén formar als futurs graduats del Màster per a l'exercici de carreres professionals i/o acadèmiques com a analistes o investigadors en temes socials amb una forta orientació cap als temes de política internacional.