Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

Millora la teva qualitat clínica i professional treballant amb investigadors d’alt nivell que t’iniciaran en el rigor científic i en el pensament crític aplicat a la psicologia clínica i de la salut

Admissió Màster Oficial - Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per accedir al màster els estudiants hauran d'estar en possessió d'un títol de llicenciat o graduat en Psicologia.
També podran accedir els titulats en Medicina, Infermeria, Logopèdia, Treball Social, Psicopedagogia, i altres titulacions afins de l'àmbit de les ciències de la Salut i les Biociències. Per a aquests estudiants, la comissió del màster, prèvia valoració del seu expedient i entrevista prèvia, podrà establir els complements de formació que consideri necessaris. El detall d'aquests complements de formació s'especifica en l'apartat corresponent.
Es requereixen coneixements bàsics de llengua anglesa (nivell B1 del MECR o superior). En cas de no tenir document acreditatiu, l'estudiant pot sol·licitar una prova de comprensió i expressió a la comissió del màster Universitari en Investigació en Psicologia Clínica i de la Salut.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord als següents criteris de selecció:
 • Títol, amb prioritat per als llicenciats o graduats en Psicologia (40%).
 • Expedient acadèmic (30%).
 • Currículum Vitae (20%)
 • Carta de motivació personal dirigida a la Coordinació del Màster que expliqui les raons per les quals s'escull el màster, assenyalant els vincles de la seva investigació o trajectòria professional amb les línies d'investigació i intervenció desenvolupades en el màster, així com la proposta de de projecte d'investigació. Coherència i interès del projecte d'investigació (10%).

Complements de formació

Tal com s'indica en l'apartat d'admissió, els estudiants provinents d'altres titulacions diferents a la Psicologia, i en funció del seu currículum acadèmic, hauran de realitzar complements de formació en l'àmbit de la Psicologia, previs al màster, fins a un màxim de 60 crèdits. Aquests complements de formació són els següents:
 • 102.566 Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació (9 ECTS)
 • 102.571 Anàlisi de Dades (6 ECTS)
 • 102.570 Models Estadístics i Psicomètrics (6 ECTS)
 • 102.569 Psicometria (6 ECTS)
 • 102.592 Psicologia de la Salut: Fonaments (6 ECTS)
 • 102.594 Estrès i Salut (6 ECTS)
 • 102.596 Àmbits d'Aplicació en Psicologia de la Salut (6 ECTS)
 • 102.595 Educació per a la Salut (6 ECTS)
 • 102.578 Personalitat i Diferències Individuals (6 ECTS)
 • 102.572 Psicopatologia al Llarg del Cicle Vital (6 ECTS)
 • 102.574 Avaluació Psicològica (6 ECTS)
 • 102.573 Introducció al Tractament Psicològic (9 ECTS)
 • 102.545 Avaluació Psicològica Clínica en Adults (6 ECTS)
 • 102540 Avaluació Psicològica Clínica en la Infància i l'Adolescència (6 ECTS)
 • 102539 Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament (6 ECTS)
 • 102.543 Psicopatologia d'Adults (6 ECTS)
 • 102.538 Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència (6 ECTS)
 • 102.542 Tractaments Cognitiu-Conductuals en Adults (6 ECTS)
 • 102.537 Tractaments Cognitiu-Conductuals en la Infància i l'Adolescència (6 ECTS)
 • 102.607 Fonaments de Psicobiologia I (6 ECTS)
 • 102.547 psicologia fisiològica I (6 ECTS)
En el cas que un estudiant hauria de fer més de 18 crèdits complementaris de formació al màster, haurà de realitzar el màster en dos cursos acadèmics.