Màster Universitari en Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat

Prepara’t per exercir la mediació de manera efectiva, com a instrument extrajudicial de resolució de conflictes, en contextos socioeducatius i familiars

Admissió Màster Oficial - Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

 
Procés de preinscripció:

ATESA LA BAIXA DEMANDA REBUDA FINS AL 3r TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ LA UNIVERSITAT HA PROCEDIT A LA DESPROGRAMACIÓ DEL MÀSTER PER AL CURS 2023-2024.

La Universitat procedirà d’ofici a retornar les taxes de preinscripció abonades per l’alumnat que ha formalitzat la preinscripció.

El període de preinscripció estarà obert des del dia 20 d’abril fins el 27 de juliol de 2023. La Facultat de Ciències de l'Educació estableix uns terminis per revisar les sol·licituds rebudes i emetre la resolució corresponent.

1r termini: sol·licituds del dia 20 d'abril al 18 de maig de 2023.

Resolució: 31 de maig de 2023.

2n termini: sol·licituds del dia 19 de maig al 19 de juny de 2023.

Resolució: 30 de juny de 2023.

3r termini: sol·licituds del dia 20 de juny al 27 de juliol de 2023.

Recomanació pels estudiants estrangers extracomunitaris no residents: per poder tramitar els visats d’estudi per venir a estudiar al nostre país us serà requerida, entre altra documentació, la carta d’admissió als estudis, pel que és molt important de tenir en compte els terminis de resolució de cada període per evitar incidències o retards en l’obtenció dels visats. La Universitat és estricta en el compliment dels terminis de resolució i en cap cas s’atendran peticions d’avançament del termini de resolució. En cas de necessitat, abans del termini de resolució, emetrem una carta de preadmissió, però en cap cas la carta d’admissió.

 

Procés de reserva de plaça o prematrícula (no obligatori)

El pagament de reserva de plaça es podrà realitzar des de la data de resolució de l'admissió fins el 25 de juliol de 2023. Aquest procés estarà tancat en el 3r i 4t termini.