Dades de preinscripci

  • Estudiants de nou ingrs
  • Places ofertes
  • Nombre de sollicituds
  • Nombre de sollicituds en 1a opci
Sollicituds 1a opci Oferta
2018 539 139 140
2017 447 107 140
2016 596 139 140
2015 445 140 160
2014 444 120 160
2013 490 120 160
2012 660 183 160
2011 636 154 160
2010 485 116 160

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrs
Rendiment Rendiment nou ingrs
2017 71,39% 46,9%
2016 74,24% 55,41%
2015 74,88% 58,01%
2014 74,64% 52,23%
2013 79,73% 63,62%
2012 71,83% 64,58%
2011 65,18% 61%
2010 59,91% 61,03%
* Rendiment = nombre de crdits superats / crdits matriculats