Dades de preinscripci

  • Estudiants de nou ingrs
  • Places ofertes
  • Nombre de sollicituds
  • Nombre de sollicituds en 1a opci
Sollicituds 1a opci Oferta
2018 137 19 50
2017 115 25 60
2016 154 14 60
2015 145 31 60
2014 206 39 60
2013 246 29 60
2012 222 42 80
2011 243 37 80
2010 159 21 60
2009 150 21 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrs
Rendiment Rendiment nou ingrs
2017 66,41% 48,6%
2016 73,58% 55,97%
2015 67,44% 46,27%
2014 71,38% 52%
2013 70,23% 52,91%
2012 72,41% 60,38%
2011 63,44% 54,04%
2010 61,83% 58,94%
2009 60,78% 60,72%
* Rendiment = nombre de crdits superats / crdits matriculats