Casa Convalescència - Tercera planta

Els espais dosponibles a la tercera planta de Casa Convalescència