Fons Joaquim Romaguera

Fons Personal
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General


Col·lecció de llibres, revistes i dossiers temàtics sobre cinema reunits per Joaquim Romaguera.

Joaquim Romaguera i Ramió (Barcelona 1941-2006), historiador, escriptor, crític de cinema, investigador i afeccionat al jazz. Home savi i polifacètic, entre el 1969 i el 1981 formà part de l'equip responsable de la Setmana Internacional de Cinema de Barcelona. Membre d'honor de la Federació Catalana de Cineclubs, va escriure incomptables articles i llibres sobre cinema, la seva gran passió.

Al 2008, la biblioteca de cinema de Joaquim Romaguera i Ramió fou cedida a la UAB per la seva esposa Roser Vendrell i els seus fills, els quals van considerar adient que aquest important fons passés a formar part de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.

Descripció del fons : està format per 2.902 llibres sobre cinema en especial espanyol i català. La col·lecció de revistes recull els millors títols, tant d'àmbit internacional com nacional i local.
La gran quantitat de dossiers de temàtica diversa dóna una idea de la tasca de recopilació que utilitzava per a les seves investigacions. Dossiers sobre festivals, centenari del cinematògraf, cinema d'Amèrica Llatina, precedents del cinema,guionistes, directors, pel·lícules, etc., així com tota la documentació emprada en els seus dos llibres més representatius: Diccionari del cinema a Catalunya i Silenci, rodem: història del cinema a les comarques de Girona. Alguns dels dossiers encara no havien estat treballats i poden ser una font d'informació per a futures recerques.

Dates límits del fons: 1950-2006

Data d’incorporació del fons: 2008

Biblioteca dipositària: Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General

On consultar la documentació: fons de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. Al DDD podeu veure  la relació dels seus dossiers d'investigació.

Drets: L'usuari es compromet a utilitzar aquesta documentació només amb finalitats investigadores, a citar la procedència, si en fa divulgació, i a lliurar a la Biblioteca qualsevol treball que resulti de la seva consulta. La consulta o reproducció dels documents no pressuposa l'obtenció de cap dret referent a la propietat intel·lectual del contingut dels documents. Qualsevol utilització contrària a la legislació que la regula i als drets que genera serà responsabilitat de l’usuari.

Contacte: bib.comunicacio@uab.cat

Exposició virtual