• UABDivulga
15/03/2017

3Q: Gita Steiner-Khamsi

Profesora de Educación Comparada e Internacional y Catedrática de “International and Transcultural Studies” en el Teachers College, de la Columbia University de Nueva York, Gita Steiner-Khamsi es una de las investigadoras más reconocidas en el campo de la educación comparada y las políticas educativas a nivel global.

Autor: Institut de Ciències de l'Educació y Àrea de Comunicació i de Promoció.

 
View low-bandwidth version