Abierta la convocatoria para la organización de actividades en la Facultad

Entrada a la Facultat de Filosofia i Lletres

Es fa pública la resolució de la degana d'11 de desembre de 2023 per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a l’organització de seminaris i congressos i d’activitats culturals en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

11/12/2023

Podeu consultar la resolució i les bases de la convocatòria en l’enllaç següent:  

- Convocatòria per a la concessió d’ajuts per a l’organització de seminaris i congressos i d’activitats culturals en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres. Resolució i bases  

- Les sol·licituds s’hauran d’enviar a l’adreça electrònica dg.lletres@uab.cat. Cal presentar la sol·licitud emprant l’imprès normalitzat. Imprès de sol·licitud  

El termini de presentació de les sol·licituds és del 12 de desembre de 2023 al 12 de gener de 2024 a les 14:00h.