• UABDivulga
07/2007

Un fàrmac contra la malaltia de Parkinson que afecta l'humor

Evolució de la corba d'humor en pacients estables i fluctuants
La levodopa és un dels fàrmacs més utilitzats actualment en el tractament de la malaltia de Parkinson, i són conegudes las fluctuacions de l'humor produïdes per aquest fàrmac. El propòsit d'aquest estudi va ser determinar si les diferents formulacions de levodopa influeixen de forma diferent a l'humor de pacients estables i fluctuants amb malaltia de Parkinson.

La levodopa és un dels fàrmacs més utilitzats actualment en el tractament de la malaltia de Parkinson (EP), i són conegudes las fluctuacions de l'humor produïdes per aquest fàrmac. L'LD s'administra per via oral, i existeixen dues formulacions disponibles, l'LD d'alliberament immediat o estàndard (LD-I), i l'LD d'alliberament controlat, o levodopa retard (LD-R). D'altra banda, els pacients amb EP es classifiquen en estables -quan els símptomes motors no varien significativament al llarg del dia-, o en fluctuants -quan presenten oscil·lacions de l'estat motor al llarg del dia en relació amb les dosis de medicació dopaminèrgica-.

El propòsit del nostre estudi va ser determinar si les diferents formulacions d'LD influeixen de forma diferent a l'humor dels pacients estables i fluctuants amb EP.

Per a això, es van estudiar 14 pacients (7 estables i 7 fluctuants), que es van avaluar en dos dies diferents durant vàries hores. A l'inici de cada sessió, es va administrar de forma aleatòria i doble cec una dosi única d'LD-I o d'LD-R. Durant les sis hores següents, els pacients van ser examinats en diferents ocasions. Així, es va avaluar l'estat motor mitjançant l'escala UPDRS, i l'estat puntual d'humor i d'ansietat mitjançant les escales analògiques visuals d'humor i d'ansietat (EAV), que consisteixen en una línia horitzontal de 10 cms. a la qual el pacient marcava com es trobava en aquell precís moment, pel que fa referència a l'humor o a l'ansietat. A més, es va medir els nivells en sang de levodopa a diferents ocasions al llarg d'aquestes sis hores.

El principal resultat obtingut va ser que només els pacients fluctuants van presentar una significativa elevació de l'humor quan se'ls administrava LD-I. A més, la situació motora d'aquests pacients fluctuants es va relacionar amb els nivells en sang d'LD i amb l'ansietat, però no amb les puntuacions de l'humor. Això va portar a la conclusió que els canvis de l'humor als pacients amb EP depenen tant de la resposta motora del pacient a l'LD com de la velocitat de pujada dels nivells plasmàtics d'LD, i de que l'ansietat es relaciona més que l'humor amb l'estat motor del pacient.

Berta Pascual
Servei de Neurologia Hospital de Sant Pau

Referències

Kulisevsky, Jaime; Pascual-Sedano, Berta; Barbanoj, Manel; Gironell, Alexandre; Pagonabarraga, Javier; Garcia-Sanchez, Carmen. Acute effects of immediate and controlled-release levodopa on mood in Parkinson's disease: A double-blind study. MOVEMENT DISORDERS, 22 (1): 62-67 JAN 2007.

 
View low-bandwidth version