• UABDivulga
01/2008

Teatre de l'Oprimit: Paulo Freire i Augusto Boal

Teatre de l'Oprimit
Aquesta tesi explora les dimensions socioeducatives del Teatre de l'Oprimit, d'Augusto Boal, i les seves interrelacions amb la Pedagogia de l'Oprimit, de Paulo Freire. La metodologia del Teatre de l'Oprimit pot ser utilitzada en el procés educatiu, ja que permet l'intercanvi de coneixements i experiències, i facilita les discussions dels problemes socials.

La investigació va ser fonamentada en l'anàlisi bibliogràfic i investigació de camp, sobre les propostes metodològiques de Pedagogia de l'Oprimit de Paulo Freire i el Teatre de l'Oprimit d'Augusto Boal, analitzant i establint els punts de confluència, les relacions que existeixen entre les metodologies i les accions socioeducatives propiciades pels mètodes.

Es considera el Teatre de l'Oprimit, tenint com a referència els estudis d'investigadors que consideren el tema sota l'òptica d'un sistema influenciat pel seu context sociopolític i cultural. Una vegada que els subjectes de la investigació van ser observats i van ser relatades les seves experiències, es va adoptar un enfocament descriptiu i un abordatge qualitatiu, tenint per base un estudi fenomenològic. La investigació té una perspectiva metodològica multi-instrumental, amb la combinació i la utilització de diferents instruments d'investigació: entrevistes semi-estructurades i recol·lecció de la història de vida i el relat d'experiències dels participants. La recollida de dades va ser realitzada per mitjà de converses informals, entrevistes obertes en profunditat i narracions de vida. En la sistematització dels resultats s’examina inicialment l'experiència com un tot.

Per a l'anàlisi de les declaracions van ser observats els següents procediments: ordenació i classificació de les dades, considerant els punts convergents i divergents del procés estudiat, articulant les informacions com el referencial teòric i els objectius de treball. Es destaquen, en l'anàlisi de camp, els moments d'intervenció socioeducativa, molt significatius, que els participants de la investigació, van compartir les experiències viscudes en les trobades realitzades. A través de la investigació es constata que l'experiència per als participants de les accions del Centre de Teatre de l'Oprimit són admeses com positives, contribueixen a la percepció de situacions d’opressió en les seves vides i adquireixen una major percepció del paper d'oprimit- opressor. Permet, a més, que els espectadors, els actors i la platea mostrin en escena les seves idees, que exercitin amb competència accions de la vida real, de manera conscient, com a manera d'enfortir-se per a actuar en les seves vides.

El Teatre de l'Oprimit presenta aspectes pedagògics, a més de socials, culturals, polítics i terapèutics. El “comodí”, (animador teatral), és el conductor de les activitats, exerceix una funció pedagògica i teatral. Es percep que la metodologia del Teatre de l'Oprimit pot ser utilitzada en el procés educatiu per permetre l'intercanvi de coneixements i d’experiències, convertint-se en un instrument que facilita les discussions dels problemes socials i d'intervenció socioeducativa.Tânia Baraúna
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Tesi doctoral "Dimensões sócio educativas do teatro do oprimido: Paulo Freire e Augusto Boal" Presentada por Tânia Marcia BARAUNA TEIXEIRA (Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social, UAB)

 
View low-bandwidth version