• UABDivulga
07/05/2018

Sistema de transports intel·ligents: diferències de difusió a Europa i els EUA

Benchmarking de difusión de la innovación...
La mobilitat compartida, la mobilitat com a servei i el vehicle autònom s’han proposat com dues solucions adients que contribuiran al gaudi de ciutats més eficients i amb una millor qualitat de vida per als seus habitants. Investigadors de la UAB estudien en el projecte europeu Newbits, han comparat Europa i els Estats Units (EUA) per conèixer els factors crítics en la seva difusió entre la població. Reticències a l’ús de tecnologies de seguiment o el suport d’autoritats locals en mobilitat compartida i la ciberseguretat i l’ètica en el vehicle autònom en són alguns dels que han detectat.
iStockPhoto: chombosan

El projecte europeu Newbits està format per un consorci internacional de 9 països amb participació d’investigadors del Departament de Telecomunicacions i d’Empresa i de la UAB. El seu objectiu és conèixer en profunditat les condicions i dinàmiques que influeixen en el desenvolupament d'innovacions de Sistemes de Transport Intel·ligents. Com a part del projecte, ha dut a terme una comparativa sobre les diferències entre les poblacions d’Europa i dels Estats Units per analitzar la difusió d’aquestes projectes d’innovació. La comparativa s’ha centrat en tres àrees específiques: 1) Mobilitat compartida, 2) Mobilitat com a servei (Mobilitat-as-a-Service, MaaS), i 3) Vehicles connectats i autònoms (CAV).

En Mobilitat Compartida s’ha vist que l'aspecte crític, tant a la Unió Europea com als Estats Units, és la superació de la barrera de massa crítica d'usuaris, que s'ha aconseguit en diversos casos fent un fort ús de tecnologies de seguiment i de xarxes socials. També s'ha detectat, com a elements addicionals d'èxit: augmentar la interoperabilitat i permetre l'intercanvi de dades entre plataformes, incentivar la integració del transport multimodal, proposar reduccions o exempcions fiscals, establir una comunitat d'usuaris de confiança i desenvolupar mesures polítiques de suport.

MaaS està en etapes inicials de difusió a la Unió Europea, mentre que, als Estats Units, els reptes organitzacionals i institucionals han impedit fins i tot el seu desplegament. S'ha confirmat que les forces impulsores de difusió d'innovacions són: la voluntat dels usuaris a deixar d'utilitzar el cotxe, tal com es fa actualment amb una ocupació molt baixa, com a mitjà de transport; la presència d'una gran majoria d'operadors que ofereixen la possibilitat de pagament electrònic, deixant les dades obertes i permetent a tercers vendre els seus serveis; cooperació amb les parts interessades; incentius directes als usuari; i la inclusió de MaaS dins de les estratègies de política de transport regionals. D'altra banda, les forces restrictives identificades són: el repte que els usuaris utilitzin una única aplicació; la forta competència en el mercat; la manca de subvencions governamentals i d'incentius fiscals; i la pressió financera sobre els operadors de transport públic si busquen beneficis en la venda de bitllets o abonaments.

En CAV els factors crítics més rellevants de la difusió de la innovació són: l'acceptació i voluntat de pagament per part de l'usuari, la protecció de les dades i ciberseguretat, l'ètica i el compliment legal, i els aspectes polítics i reguladors. D'acord amb l'evidència revisada, la privacitat de les dades personals no es considera una barrera crítica per difusió de la innovació i, d'altra banda, es considera que els CAV donaran lloc a un canvi de la responsabilitat personal a la responsabilitat del producte, amb el conseqüent impacte molt significatiu en el mercat d'assegurances. Altres reptes que també es plantegen són la necessitat de mesures reguladores, com ara reforçar la necessitat que tots els vehicles nous estiguin equipats amb connectivitat digital i capacitats de comunicació que permetin interactuar entre ells i la infraestructura viària circumdant, la definició d'estàndards de tecnologia oberta i el desenvolupament d'un marc jurídic general.

Dr. Miquel Angel Piera Eroles
MiquelAngel.piera@uab.cat
Dpt. Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes
Universitat Autònoma de Barcelona

Dr. Xavier Verge Mestre
Xavier.verge@uab.cat
Departament d'Empresa
Universitat Autònoma de Barcelona

Ms. Viara Bojkova
NEWBITS Project Manager
Ortelio Ltd.

Referències

El Benchmarking complet està disponible a http://newbits-project.eu/publications/deliverables/. Per obtenir més informació sobre NEWBITS i notícies projecte actual pot visitar http://www.newbits-project.eu.

 
View low-bandwidth version