• UABDivulga
21/09/2023

RETINDE i la investigació educativa a Espanya

aula de primaria

El proppassat 27 d'abril la xarxa RETINDE, conformada per 16 entidats que representen a més de 6000 persones investigadores de tot l'Estat, va publicar un document de posició on exposen la situació actual de la investigació educativa a Espanya. En aquest document posen de manifest la situació actual de la recerca educativa al país i suggereixen propostes de millora.

iStock/Drazen Zigic

RETINDE és la Xarxa Transdisciplinar de Recerca Educativa, que va ser creada després d'un llarg període de converses i reunions entre professors i professores de Ciències de l'Educació de diferents universitats. Unes converses que tractaven de respondre a la consciència, cada cop més generalitzada, que la històrica i tradicional fragmentació del professorat universitari d'educació, per temàtiques i àrees de coneixement, no feia sinó obstaculitzar un desenvolupament integrat, dinàmic i generatiu del nostre àmbit de coneixement i investigació.

Conscients de la precària i desatesa situació de la investigació educativa a Espanya, i després de mesos de reflexió interna, vam decidir elaborar, en el marc de RETINDE, un breu document de posició que busca denunciar aquesta situació i formular propostes de millora. El 27 d'abril del present any es va aprovar en assemblea ordinària de RETINDE un document de posició titulat La investigación educativa en España: situación actual y propuestas de mejora.

El document comença amb el plantejament dels grans temes de la investigació educativa a Espanya; el que caracteritzem com els quatre puntals bàsics: les polítiques estatals, autonòmiques i locals de recerca en educació; el desenvolupament de la investigació en educació; la carrera acadèmica del personal investigador; i, finalment, la difusió i aplicació dels resultats de la investigació a les pràctiques educatives.

Aquests quatre puntals involucren en el seu desenvolupament a l'administració estatal i les administracions autonòmiques; les universitats i altres entitats i organitzacions dedicades a la investigació; el personal docent i investigador (PDI) de les universitats i d'altres organismes de recerca; i altres professionals (docents i no docents) de l’educació.

A partir d'aquí, el document de posició defineix els deu problemes que afecten la investigació educativa a Espanya. Entre ells, la desconnexió dels resultats de recerca amb les pràctiques educatives; l'escassa incidència social de l'activitat investigadora a l'educació; i el desconeixement generalitzat entre els equips de recerca en educació sobre els projectes i les temàtiques concretes en què estan investigant altres equips i grups científics. Finalment, es plantegen, també en aquest apartat, els elements en què caldria incidir per aconseguir un desenvolupament eficient de la investigació educativa a Espanya.

A la tercera i darrera part del document es presenten els reptes que aborda la investigació educativa a Espanya i s'elaboren propostes de millora.

L'ambició de RETINDE és que aquest document de posició es converteixi en un punt de partida per estimular l'anàlisi i la discussió sobre la realitat de la investigació educativa actual. Una discussió que generi canvis significatius al conjunt del sector de l'educació. Millorar la investigació educativa i les condicions en què es produeix pot contribuir, de manera decisiva, a optimitzar la situació del sector de l'educació a Espanya.

Xavier Úcar

Representant de RETINDE a Catalunya

Àrea de Teoria i d'Història de l'Educació,
Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social,
Universitat Autònoma de Barcelona

Xavier.Ucar@uab.cat

logo de RETINDE

 
View low-bandwidth version