• UABDivulga
09/2007

Quan comencen les diferències de gènere?

Cara a Cara
Des d'un punt de vista biològic, el sexe imprimeix unes diferències morfològiques notables ja des de l'embrió. També s'accepta que existeixen diferències entre homes i dones pel que fa al seu comportament. Moltes d'aquestes característiques venen marcades en els cromosomes: és la genètica. Però només es manifesten si l'entorn és l'adequat per expressar-se. És el que avui en diem epigenètica. En el present treball es pretenen esbrinar les diferències conductuals degudes al sexe, abans de que el nadó rebi la influència de l'entorn social o cultural. Per això s'ha estudiat el comportament d'una mostra de nadons, entre el segon i tercer dia de vida.

L'objectiu d'aquesta investigació fou analitzar si existien diferències de conducta entre ambdos sexes, doncs se sap que en el fetus masculí hi ha nivells d'hormones gonadals més elevats que en els fetus femení i aquestes diferències hormonals són l'origen del dimorfisme cerebral. Mitjançant una tècnica especialitzada, l'Escala de Brazelton, avaluàrem una mostra de 188 nadons sans (88 nens i 100 nenes), nascuts a terme.

S'han estudiat un total de 34 respostes, o reaccions conductuals del nadó, que van des de les més primàries, com és ara els sobresalts o els tremolors, fins les més sofisticades, com les respostes a estímuls visuals i auditius.

Dels resultats obtinguts, s'observà una gran similitud entre nens i nenes, ja que de les 34 proves només vam trobar diferències significatives en 5, de les quals, en 4 les nenes van obtenir millors puntuacions:

1. Resposta davant d'un estímul auditiu humà (veu de l'examinador)

2. Alerta (períodes en què el nadó està tranquil i amatent als estímuls del seu entorn)

3. Qualitat de l'alerta (resposta adequada als estímuls durant l'alerta)

4. Regulació de l'estat (capacitat per controlar els seus estats: son, vigília, plor, a fi de respondre d'una forma adequada i evitar l'estrès).

Els nens van puntuar millor en "Irritabilitat" durant l'examen. Això vol dir que es mostraren més tranquils que les nenes. El que destaca més d'aquest estudi és la millor predisposició que mostraren les nenes cap a l'estimulació auditiva humana. Aquestes dades, poden explicar la major capacitat pel llenguatge, detectada en les nenes durant els primers anys?

Carme Costas i Moragas
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Boatella, E., Costas, C., Botet, F., Fornieles, A. i De Cáceres, M.L. (2007) Behavior gender differences in the neonatal period according to the Brazelton Scale. Early Human Development, 83, 91-97.

 
View low-bandwidth version