• UABDivulga
01/2009

Primer estudi global sobre la vida i l'obra de Ramon Llull

Ramon Llull

"Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought" és el títol de la primera introducció general a la vida, l'obra i el pensament del filòsof i teòleg Ramon Llull (1232-1316), que acaba de ser publicada recentment en llengua anglesa dins la prestigiosa col·lecció Corpus Christianorum. El llibre, resultat d'un treball de recerca coordinat pels professors Alexander Fidora (ICREA), del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB i Josep E. Rubio, de la Universitat de València, suposa una fita molt important per als estudis lul·lians a nivell internacional i per a la projecció de la cultura catalana arreu del món.

Ramon Llull és considerat un dels pensadors més destacats de la història universal. Però l'estudi del seu pensament compta encara amb moltes dificultats, que tenen a veure, sobretot, amb el seu caràcter polifacètic i el volum de la seva producció. En les seves 280 obres, escrites en llatí, català i àrab, Llull se'ns presenta com a filòsof i místic, com a lògic i poeta, com a missioner i defensor de la croada, precursor de la moderna informàtica i pare de la llengua catalana. Aquesta "Introduction", amb el seu esforç de síntesi, pretén facilitar l'accès a aquest univers intel·lectual tan ric i complex, reunint per primera vegada en un sol llibre els trets essencials de Ramon Llull i de la seva obra.

L'estudi és resultat d'un treball de recerca conjunt en el qual han intervingut, al llarg dels últims 5 anys, diferents especialistes d'Alemanya, d'Espanya i d'Itàlia i ha estat editat per Brepols, editorial belga dedicada a l'edició de texts llatins antics i medievals, dins del Corpus Christianorum, la col·lecció més prestigiosa d'edicions d'autors clàssics de la tradició cristiana, on es publiquen també les edicions crítiques de les obres llatines de Ramon Llull.

Amb més de 500 pàgines, el llibre està estructurat en tres parts. La primera, dedicada a la biografia, ressegueix amb detall la trajectoria vital de Ramon Llull: la seva conversió, els seus viatges a Montpellier, a la Universitat de París, a la cort del papa a Roma i la seva activitat missionera al nord d'Àfrica, per tal de contextualitzar la seva producció intel·lectual tot situant-la dins de l'horitzó polític i social del seu temps. La segona part descriu una per una les 280 obres que Llull va escriure al llarg de la seva vida. Per a cadascuna es donen les coordenades temporals i geogràfiques de la seva composició, una descripció del seu contingut, així com referències bibliogràfiques per aprofondir en el seu estudi. La tercera part presenta el seu pensament filosòfico-teològic: l'Art lul·liana, tot explicant l'evolució d'aquest sistema, del seu alfabet i de les seves figures. També s'hi estudia com Llull aplica la seva ciència universal als diferents àmbits de la realitat: al cosmos, a l'home i a Déu.

Durant els últims 15 anys, els estudis sobre Ramon Llull han fet avenços notables, tant pel que fa a la publicació de les seves 280 obres (moltes de les quals encara estan per editar en edicions crítiques), com per l'estudi del seu pensament. A Espanya cal destacar les aportacions de l'Archivium Lullianum de la UAB, del Centre de Documentació Ramon Llull de la UB i de la Maioricensis Schola Lullistica de Palma de Mallorca. El centre més important, amb tot, es troba a Alemanya, a la Universitat de Freiburg, on es preparen les edicions crítiques dels textos llatins de Ramon Llull. Actualment, s'hi han publicat 32 volums de les "Raimundi Lulli Opera latina" (ROL) dins la sèrie Corpus Christianorum. La present "Introduction", apareguda dins de la mateixa col·lecció, servirà com a introducció general a les ROL.

Alexander Fidora (ICREA)
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Alexander Fidora / Josep E. Rubio (eds.), "Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought", Turnhout: Brepols (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 214, Supplementum Lullianum II), 2008, ISBN 978-2-503-52610-2, XIV + 564 p., 180,- €.

 
View low-bandwidth version