• UABDivulga
01/2008

Percaça de sensacions i consum d’alcohol en estudiants universitaris

Graffitti d'un borracho

Els últims anys, el consum d'alcohol entre els joves s'ha disparat de forma alarmant. Aquest estudi, fruit d'una col·laboració entre una universitat francesa i la UAB, aprofundeix en la relació entre el consum d'alcohol i el tret de personalitat “percaça de sensacions”, mitjançant un treball de camp en festes de “barra lliure”.

L’abús d’alcohol té conseqüències negatives per a la salut, no solament sobre la salut física sinó també sobre la salut mental. Els darrers anys, el consum d’alcohol s’ha incrementat en la població universitària d’una manera alarmant, especialment degut  a la proliferació i a la popularització de les “open bar” parties. Aquestes són festes musicals organitzades pels estudiants mateixos on hi ha barra lliure a preus molt baixos. Aquesta disponibilitat de gran volum d’alcohol a preus baixos fa que s’incrementi la ingesta alcohòlica de manera alarmant, especialment els caps de setmana, la qual cosa té com a conseqüència l’augment d’accidents de trànsit, disminució del rendiment acadèmic, conductes sexuals impulsives, etc.

Actualment, existeix una àmplia documentació científica sobre l’etiologia del consum d’alcohol, relacionant-la amb certs trets de personalitat (p.e., neuroticisme -o labilitat emocional-, afectivitat negativa, impulsivitat, sociabilitat, etc.). Els trets de personalitat són mesurats mitjançant qüestionaris i/o tests de personalitat que reuneixen totes les garanties psicomètriques i que pregunten sobre el comportament habitual dels subjectes.

Aquest estudi ha analitzat la contribució del tret de personalitat percaça de sensacions (la recerca continuada i intensa de sensacions) en la concentració d’alcohol en sang en finalitzar una “open bar party” en una població d’estudiants universitaris.

La innovació d’aquest estudi rau en com s’ha mesurat el consum d’alcohol. No s’ha fet com es fa en d’altres estudis, preguntant “quantes copes d’alcohol has consumit”, sinó, mesurant directament l’alcohol en sang. A més, aquesta metodologia, ha aportat validesa ecològica als resultats, ja que s’ha portat a terme en una situació real i no de laboratori.

Els resultats obtinguts han mostrat que el tret de personalitat “desinhibició” està relacionat tant en nois com en noies amb el consum d’alcohol abusiu, mentre que el tret “percaça d’experiències” només s’ha trobat rellevant en el cas del nois. És important assenyalar que en altres estudis portats a terme pel mateix equip de recerca, aquestes variables de personalitat també s’han trobat relacionades amb persones que fan activitats de caire antisocial.

Així doncs, el coneixement dels trets de personalitat  relacionats amb el consum abusiu d’alcohol en població universitària, ens permetrà portar a terme campanyes preventives en els campus universitaris i evitar conductes de risc que se’n deriven, com la conducció temerària, conductes violentes, sexe sense protecció, relacions sexuals no desitjades, entre d’altres.

Aquest estudi s’ha portat a terme en població francesa i en col·laboració amb diferents departaments de la Université de Reims Champagne Ardenne, a França. Seria interessant, doncs, replicar aquests estudis en població espanyola i veure si els resultats són generalitzables a les nostres contrades.

Montserrat Gomà-i-Freixanet
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

"Association between sensation seeking and alcohol consumption in French college students: Some ecological data collected in "open bar" parties" Legrand, FD; Gomà-i-Freixanet, M; Kaltenbach, ML; Joly, PM. PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 43 (7): 1950-1959 NOV 2007

 
View low-bandwidth version