• UABDivulga
25/07/2016

NEO: Una vacuna anticonceptiva per a senglars

Investigadors del Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona han posat en marxa un projecte pilot per assajar una vacuna immunocontraceptiva en porcs senglars urbans i periurbans del Vallès Occidental.

Autor: Universitat Autònoma de Barcelona. SMAV-ICE.

 
View low-bandwidth version