• UABDivulga
15/09/2015

Llibre: Artificial Transmission Lines for RF and Microwave Applications

Llibre Ferran Martín
El llibre, escrit pel catedràtic del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UAB Ferran Martín, proposa alternatives a les línies de transmissió ordinàries per al disseny i implementació de components avançats de radiofreqüència i microones, útils en sistemes de comunicació moderns.

A mesura que els sistemes de comunicacions van operant a freqüències cada cop més grans, i tenen requisits més exigents en termes de grandària i cost, de prestacions i de funcionalitat, es fa paulatinament més necessari cercar estratègies de disseny capaces de satisfer aquests requeriments. Els circuits de comunicacions en tecnologia plana s’implementen mitjançant línies de transmissió, o combinacions de les mateixes, donant lloc a patrons metàl·lics gravats sobre un substrat dielèctric (plaques PCB, substrats flexibles, semiconductors d’alta resistivitat, etc.).

Però les línies de transmissió ordinàries tenen importants limitacions per satisfer les exigències que els moderns components/sistemes de comunicació requereixen, en tant en quant presenten una escassa flexibilitat de disseny. Afegint, però, elements addicionals, els graus de llibertat augmenten, amb el resultat d’una major flexibilitat.

Aquestes línies amb elements addicionals, o línies de transmissió artificials, i les seves aplicacions en enginyeria de radiofreqüència i microones esdevenen l’objectiu del llibre, apte per estudiants d’últims cursos de Grau, o Màster, de titulacions de l’àmbit de les Telecomunicacions o afins.

El llibre conté un capítol introductori sobre fonaments de línies de transmissió, un capítol dedicat a línies de transmissió artificials basades en estructures periòdiques, dos capítols dedicats a la teoria i aplicacions de línies de transmissió inspirades en metamaterials, un capítol sobre línies de transmissió reconfigurables i les seves aplicacions, i un capítol orientat a topics avançats.

Les aplicacions d’aquestes línies en camps tan diversos con les comunicacions sense fil de banda ampla, el desenvolupament de nous sensors de microones sense fils, noves etiquetes i lectors per sistemes d’identificació per radiofreqüència, entre d’altres, es recullen en el llibre.

 

Ferran Martín
CIMITEC
Departament d'Enginyeria Electrònica de la UAB

Referències

“Artificial Transmission Lines for RF and Microwave Applications” Ferran Martín, 552 pages, July 2015. John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-1-118-48760-0.

 
View low-bandwidth version