• UABDivulga
01/2008

Les rates amb més germans són menys ansioses quan són adultes

Ratolín
En aquest revelador estudi, científics de l'Institut de Neurociències de la UAB han investigat com influeix el nombre de germans d'una ventrada en el comportament dels animals quan són adults. Malgrat que, en les ventrades petites, cada criatura rep més atenció individual, les criades en "famílies" més grans són menys ansioses quan són adultes.

Els primers anys de vida són molt importants pel desenvolupament del nostre sistema nerviós i pel nostre comportament a la vida adulta. Degut a les dificultats tècniques que hi ha en humans per fer certs experiments, els models animals en rosegadors són molt útils per estudiar l’efecte de les experiències primerenques sobre el comportament de l’individu adult.

Igual com ho fan la majoria de mamífers, les rates i els ratolins romanen amb la mare i la resta de les cries de la mateixa ventrada des que neixen fins el deslletament (cap als 21 dies d’edat) i a partir d’aquest moment ja poden alimentar-se per elles mateixes. Durant aquesta fase de criança hi haurà experiències importants que marcaran el desenvolupament del sistema nerviós, entre les quals hi destaquen les relacions entre els germans i el comportament de la mare cap a les cries. Hi ha estudis que assenyalen que els animals que han rebut poca atenció de la mare durant aquest període primerenc són més ansiosos quan són adults i presenten més reactivitat hormonal davant d’algunes situacions estressants. Algunes mares tenen poques cries en un mateix part i d’altres en tenen moltes, però la importància del número d’individus que hi ha a la ventrada en el comportament emocional de l’animal adult no ha estat pràcticament estudiat.

En el nostre experiment, varem avaluar el comportament d’animals que diferien en el nombre de germans: en el primer grup hi havia els animals de ventrades de menys de 10 cries, en un altre els que venien de ventrades entre 10 i 15 cries i en el  tercer grup els de més de 15 cries. A més a més, també estudiarem el comportament matern cap a aquestes cries, per tal d’esbrinar si això influïa en els canvis emocionals que podríem observar en la vida adulta dels adults. Els nostres resultats indiquen que els animals criats en ventrades més petites mostren un comportament més ansiós quan són adults, menys conducta exploratòria en ambients nous i una conducta més passiva davant de situacions estressants, en comparació als animals criats en ventrades més grans.

En canvi, les rates criades en ventrades més petites rebien més carícies i atenció materna de forma individual, la qual cosa, tal i com ja hem comentat abans, està associada amb una menor ansietat en l’etapa adulta segons els resultats obtinguts en altres estudis. Per tant, independentment de la cura materna, altres factors com les interrelacions amb els germans també poden tenir importants repercussions a la vida adulta, fet que, d’altra banda, dona validesa al model animal.Roser Nadal, Rosa María Escorihuela
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

"Litter size affects emotionality in adult male rats" Dimitsantos, E; Escorihuela, RM; Fuentes, S; Armario, A; Nadal, R. PHYSIOLOGY & BEHAVIOR, 92 (4): 708-716 NOV 23 2007

 
View low-bandwidth version