• UABDivulga
04/2007

Les persones impulsives podrien ser més propenses a desenvolupar addiccions

Caricatura de persones impulsives
Un estudi, fet públic per la revista Science, mostra que les rates més impulsives tenen un nombre menor de receptors de dopamina D2/3 al nucli accumbens, una regió del cervell relacionada amb el plaer, i són més propenses a desenvolupar addiccions. Aquesta recerca obre una via per predir la vulnerabilitat addictiva en les persones que tenen una alta impulsivitat. Yolanda Peña, investigadora de la Unitat de Psicologia Mèdica, del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal de la UAB, ha participat en aquest treball, dut a terme a la Universitat de Cambridge.

La dopamina és un neurotransmissor molt relacionat amb el desenvolupament d’addiccions. Ja s’havia observat que trastorns com el dèficit d’atenció amb hiperactivitat, l’esquizofrènia o les addiccions a psicoestimulants (cocaïna, amfetamina, etc.), presenten una alteració en els circuits dopaminèrgics del cervell.

Hi havia el dubte, però, de si aquestes alteracions eren producte del consum de psicoestimulants o ja hi eren presents abans de que els subjectes desenvolupessin l’addicció. Gràcies a aquest treball, s’ha sabut que el dèficit de receptors de dopamina D2/3 és previ al consum en els rosegadors impacients i atabalats.

En l’experiment s’han seleccionat les rates impulsives i no impulsives, mitjançant una tasca d’atenció visual de 5 opcions on les rates havien de prémer uns botons per obtenir menjar, amb unes pautes de temps determinades. Els animals impulsius eren els que presentaven moltes respostes prematures. Posteriorment, es va estudiar la conducta d’autoadministració de cocaïna en aquestes rates seleccionades pels seus alts o baixos nivells d’impulsivitat.

Finalment, mitjançant tècniques PET de neuroimatge s’ha trobat que les rates    impulsives mostren una disminució en el nombre de receptors D2 en el nucli accumbens, i que això prediu la propensió a autoadministrar-se cocaïna. Aquestes dades revelen, doncs, una ruta molecular més (n’hi ha d’altres) per afeccionar-se molt a la cocaïna sense necessitat d’haver-la tastat prèviament.

La Unitat de Psicologia Mèdica de la UAB porta també altres línies de recerca amb rates sobre la proclivitat diferencial a les addiccions, com és el cas de treballs recents de l’investigador Marc Guitart amb rates Romanes, que han establert altres dianes moleculars en el sistema dopaminèrgic, mediadores de possible vulnerabilitat humana a l’alcoholisme.

Yolanda Peña Oliver
Universitat Autònoma de Barcelona
 
View low-bandwidth version