• UABDivulga
05/2009

Les hemorroides, a revisió!

Rectorràgia
La següent tesi doctoral confirma la necessitat de revisar periòdicament les guies de pràctica clínica per millorar el treball dels professionals sanitaris. Per demostrar-ho, aquest treball ha valorat la informació que existeix en quant al tractament de les complicacions hemorroïdals, una de les causes més freqüents de rectorràgia. En aquest cas, es van efectuar dues revisions sistemàtiques sobre dues de les intervencions més habituals per al tractament de les hemorroides, els suplements de fibra i els flavonoides, sobre els quals no es disposava d'aquestes revisions i, per tant, existia incertesa sobre la seva veritable efectivitat en la pràctica clínica. Aquestes revisions es van utilitzar per actualitzar una guia de pràctica clínica publicada l'any 2002 sobre el maneig de la rectorràgia i han contribuït a poder dur recomanacions per a la pràctica clínica de manera més informada. Aquesta tesi mostra com l'actualització constant de la informació mitjançant revisions sistemàtiques és clau per facilitar el treball dels metges i, per descomptat, l'elaboració rigorosa de guies de pràctica clínica.

La rectorràgia és un problema de salut freqüent, encara que en la majoria dels casos no és greu i és causat per una afecció anorectal benigna. En atenció primària, les causes més freqüents de rectorràgia són les hemorroides i la fissura anal. No obstant això, l'evidència disponible sobre les mesures higièniques i dietètiques i el tractament farmacològic dels símptomes hemorroïdals és actualment limitada. Així mateix, les recomanacions i les revisions narratives sobre aquest tema contenen missatges inconsistents.

En el context de l'actualització d'una guia de pràctica clínica sobre el maneig de la rectorràgia, i amb l'objectiu d'aclarir aquesta situació, es van dur a terme dues revisions sistemàtiques sobre l'eficàcia de la fibra i dels flavonoids per al tractament dels símptomes hemorroïdals. Posteriorment, es van utilitzar aquestes revisions per actualitzar els corresponents apartats de la guia. Els resultats mostren que la qualitat de la informació sobre l'eficàcia de la fibra en el tractament de les complicacions hemorroïdals (grau I-II) és moderada. D'altra banda, els flavonoids, encara que es mostren eficaços en els estudis disponibles i, al igual que en el cas de la fibra, limitacions en el disseny i execució dels estudis, l'heterogeneïtat i el risc de biaix de publicació fan que la qualitat de la informació disponible sigui considerada com moderada o, fins i tot, baixa. Els resultats sobre aquest grup farmacològic no són concloents i futurs estudis podrien modificar l'efecte observat. En l'actualització de la guia de pràctica clínica posterior, dins el context d'aquesta tesi doctoral, el grup elaborador de la guia va recomanar els suplements de fibra com a tractament en els episodis aguts d'hemorroides. En el cas dels flavonoids, suggerien considerar la seva utilització.

Les revisions sistemàtiques elaborades en aquesta tesi doctoral facilitaran als professionals sanitaris les seves decisions en la pràctica clínica i l'elaboració o actualització de futures guies sobre el maneig dels símptomes hemorroïdals. Les revisions sistemàtiques es confirmen com un element fonamental en l'elaboració de recomanacions per les guies de pràctica clínica.

Pablo Alonso Coello
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

"Manejo de la rectorragia y las hemorroides en atención primaria: Guía de práctica clínica y revisiones sistemáticas". Tesi doctoral presentada pel Dr. Pablo Alonso Coello, dirigida pel Dr. Xavier Bonfill Cosp i el Dr. Agustín Gómez de la Cámara, i llegida el 20 de febrer de 2009 a la Sala d'Actes del Centre d'Investigació Cardiovascular CSIC-ICCC i a l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

 
View low-bandwidth version