• UABDivulga
11/2011

La UAB coopera amb Xile per millorar l'educació pública

La UAB ha liderat un programa de cooperació interuniversitari per al desenvolupament comunitari i social a través de la millora de les escoles públiques xilenes que depenen de la municipalitat i que acullen la població més vulnerable. La finalitat del projecte és construir una xarxa de suport i col·laboració entre els centres educatius orientada a impulsar la millora educativa i amb ella la promoció social. El projecte pretén augmentar les possibilitats d’incidir en el desenvolupament comunitari d’una manera global, limitades degut a la dependència de les iniciatives locals i del suport extern del propi territori. El projecte, que compta amb el finançament de l'AECID del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, finalitzarà el mes de gener de 2012 i ha suposat una inversió de més de 174.025 euros.

La UAB ha liderat des del 2008 amb el finançament de l'AECID del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación un programa de desenvolupament comunitari i social a partir de la millora de les institucions educatives fiscals municipals xilenes, és a dir les escoles públiques dependents de la municipalitat i que acullen la població més vulnerable. El projecte és de caire competitiu i és una acció integrada del programa PCI (programa de cooperació interuniversitària) que finalitzarà el mes de gener de 2012 i ha suposat una inversió de més de 174.025 euros.

La finalitat del projecte és construir una xarxa de suport i col·laboració entre els centres educatius orientada a impulsar la millora educativa i amb ella la promoció social. La hipòtesi de partida rau en identificar les relacions entre el desenvolupament educatiu i el desenvolupament social i econòmic, sobretot si considerem variables de vulnerabilitat i exclusió amb factors de caire educatiu: abandó escolar, deserció, qualitat dels ensenyaments, lideratge institucional, estàndards de qualitat, comprensibilitat educativa, atenció a la diversitat, etc. Les possibilitats d’incidir en el desenvolupament comunitari d’una manera global són realment molt limitades, ja que es depèn de les iniciatives locals i del suport extern del propi territori.

Els objectius plantejats són:

1 - Donar suport als centres educatius municipals de la comuna de Coyhaique en els seus processos de gestió directiva.

2 - Enfortir al professorat en els processos didàctics vinculats amb els sectors de llenguatge i comunicació i educació matemàtica

3 - Analitzar i promoure processos de canvi en els centres educatius dependents del municipi, mitjançant la instal·lació i desenvolupament de xarxes per a la creació i gestió del coneixement en les àrees assenyalades.

La idea final és que el projecte generi un impacte en tres nivells diferenciats:

• Impacte en la Col·laboració Institucional. L'establiment d'aquest projecte afavorirà encara més la relació entre l'equip de treball i recerca consolidat EDO (Equip de Desenvolupament Institucional) de la UAB juntament amb els investigadors de la Universitat de Talca i del seu organisme de referència (Institut de Recerca i Desenvolupament Educatiu: IIDE), també, amb la Federació d'Institucions d'Educació (FIDE) i el seu organisme de capacitació (FIDECAP).

• Impacte en el Desenvolupament i Millora Educativa. Si els projectes d'innovació i canvi, recolzats per processos formatius, d'assessorament i de recursos, tenen èxit, mantindran i ampliaran la millora dels resultats educatius dels estudiants i la imatge positiva dels professors, al mateix temps que es promourà el desenvolupament social per una més i millor capacitació del capital intel·lectual existent.

• Impacte sobre les comunitats i col·lectius socials. El programa de desenvolupament educatiu i social creiem, i ho evidencia l'interès despertat per altres organismes i persones alienes a aquest, que pot servir com a referent per impulsar altres programes de desenvolupament més socials (intervenció sobre col.lectius de joves, sobre analfabetisme, campanyes de sensibilització sobre problemes socials, etc.).

La implicació dels municipis xilens en educació és històrica. Nascuda a partir de 1980, es va iniciar amb el traspàs de totes les escoles des del Ministeri d'Educació als municipis com a part d'un procés de descentralització. Actualment, aquest model de gestió descentralitzat ja està sedimentat i actualment cerca l’eficiència administrativa i acadèmica amb metes de qualitat per a tots els centres implicats. Inclou aquest propòsit la capacitació i desenvolupament professional dels equips directius, tècnics docents d'aula i de centre, a més de contemplar accions de col·laboració amb les famílies i l’entorn.

Així, durant anys, els municipis han anat promovent diverses actuacions educatives i socials, generant un banc d'experiències de gran importància per als contextos concrets on s'ubiquen. No obstant això, la seva actuació ha estat molt contextualitzada i és poc coneguda fora de la seva realitat. El coneixement i difusió de les experiències que sobre educació estan desenvolupant els municipis és una necessitat que pot facilitar l'enriquiment mutu, alhora que potencia la implicació d'altres municipis en nous projectes. També és una oportunitat per reflexionar sobre el model implementat i les seves possibilitats i límits.

En aquest sentit, la UAB juntament amb la Universitat de Talca, la municipalitat de Coyhaique y la Fundació FIDECAP (totes tres institucions xilenes) va organitzar els dies 20 i 21 d’octubre de 2011 el 1º Congreso Internacional Municipio y Educación: Experiancias y Retos. El congrés representa la consolidació i internacionalització del Seminari Regional Municipio y Educación celebrat el passat mes d’octubre de 2010 també a la Regió d’Aysén.

Els objectius del Congrés foren:

1 - Analitzar i debatre la realitat i perspectives de l'educació a nivell municipal.

2 - Afavorir la reflexió entorn del sentit i projecció que els municipis han de desenvolupar en abordar la tasca educativa.

3 - Propiciar espais d'intercanvi sobre experiències educatives impulsades per diferents municipis, com una forma de respondre als requeriments de la comunitat local.

Especialment va estar orientat a responsables polítics municipals: alcaldes, regidors, dirigents comunals, i altres; a responsables tècnics de l'educació municipal: responsables del sistema educatiu, directors d'educació municipal, directors d'escoles i liceus, equips directius d'escoles i liceus; i a altres col·lectius interessats per les temàtiques de treball: professorat, famílies, doctorands, estudiosos de la temàtica, entre d'altres.

De la UAB els membres que hi participen són: Joaquín Gairín com a president del comitè organitzador i Carme Armengol, Carme Tolosana i Diego Castro, professors del Departament de Pedagogia Aplicada com a membres del comitè científic. Tots quatre són membres de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Diego Castro Ceacero
Equip de Desenvolupament Organitzacional

Referències

Equip de recerca responsable del projecte: http://edo.uab.cat/
Pàgina web del Congrés: http://www.fidecap.cl/coyhaique2011/index.htm
Llibre amb les aportacions més significatives:
http://accelera.uab.cat/documents_edo/biblio/Coyhaique2011.pdf

 
View low-bandwidth version