• UABDivulga
16/11/2020

La teledetecció al servei de la conservació de la fauna

teledetecion

L'elaboració dels programes de maneig i conservació d'espècies d'ungulats requereix el coneixement de la diversitat, distribució i disponibilitat anual de les plantes que els serveixen d'aliment. Per això, s'elaboren els "mapes de menjar", un treball que exigeix un esforç humà i econòmic que en limita la realització. Aquest estudi, proposa una nova metodologia fent ús de drons que, a més de facilitar la tasca i d’abaratir costos, ajudarà a millorar els plans de gestió de fauna, flora i paisatge dels hàbitats d’aquests grans herbívors.

Cartografiar la diversitat i distribució de plantes amb valor nutritiu és fonamental en els programes de maneig i conservació de les poblacions d'ungulats. De fet, conèixer la disponibilitat de tals plantes al llarg de l'any ens pot informar sobre els períodes d'escassetat d'aliment i anticipar períodes crítics per a les poblacions d'herbívors. Aquests mapes de menjar (foodscapes), se solen elaborar a partir de mostrejos de camp que en la seva majoria són costosos i de petita magnitud.

En aquest treball* proposem una metodologia de baix cost i basada en la teledetecció que ens ha permès conèixer la distribució de plantes nutritives per a la cabra salvatge (Capra pyrenaica) en un ambient mediterrani.

Instal·lem una cambra RGB (Rojo, Verd, Blau) amb un filtre infraroig en un dron Inspiri de mitjana grandària que va realitzar vols en un tancat de 17 hectàrees situat en la Reserva Nacional de caça de Tortosa i Beceit, Catalunya. Aquest tancat alberga un ramat de 18 cabres munteses del qual coneixíem la seva dieta mitjançant l'anàlisi microscòpica de les cutícules vegetals en la femta. Utilitzant les imatges adquirides a dues altures de vol, en dues èpoques de l'any (hivern i primavera), i amb diferent grandària de píxel realitzem una classificació basada en la mineria de dades, tant de les plantes consumides per la cabra salvatge com d'altres plantes abundants en l'àrea d'estudi.

Figura 1. Amb ajuda d'un dron de mitjana grandària i una cambra multiespectral es poden elaborar mapes de distribució de la vegetació consumida pels grans herbívors com la cabra salvatge.
mapas de comida

Els nostres resultats demostren que és possible realitzar mapes de menjar d'ungulats amb una precisió superior al 80%. Aquests mapes ajudaran a millorar els plans de gestió de fauna, flora i paisatge d'àrees habitades per grans herbívors. Aquesta metodologia es pot adaptar a altres espècies amb amplis nínxols tròfics que habitin en ambients heterogenis.*Aquest treball s'ha realitzat gràcies als projectes INCREMENT (RTI2018-094202-B-C21), de la convocatòria 2018 de projectes I+D+i «REPTES RECERCA» del programa estatal d'I+D+i orientada als REPTES de la societat i HERBINSU del Pla Nacional: CGL2015-70449-R

Laura Alonso-Martínez 1, Miguel Ibañez-Álvarez 2, Juan A Calleja3, Jordi Bartolomé 2, Ramón Perea 5, Emmanuel Serrano 1-6

1Wildlife Ecology & Health Group (WE&H), Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS), Departament de Medicina i Cirurgia Animals, Universitat Autònoma de Barcelona.
2Grup de Recerca en Remugants, Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Universitat Autònoma de Barcelona.
3Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Biología (Botánica), Madrid, Spain; Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global, Madrid, Spain; CREAF, Cerdanyola del Vallès.
5Departamento de Sistemas y Recursos Naturales, Universidad Politécnica de Madrid.
6Dipartimento di Scienze Veterinarie, Universitá di Torino, Grugliasco, Torino, Italy.

Referències

Alonso-Martínez, L., Ibañez-Álvarez, M., Brolly, M., Burnside, N., Calleja, J. A., Peláez, M., López-Sánchez, A., Bartolomé, J.,Fanlo, E., Lavín, S., Perea, R., Serrano, E. 2020. Remote mapping of foodscapes using sUAS and a low cost BG-NIR sensor. Science of the Total Environment. doi: 718: 137357.

 
View low-bandwidth version