• UABDivulga
12/2008

La Marató de TV3 financiarà un projecte del Centre de Visió per Computador de la UAB

Dra. Petia Radeva

La Dra. Petia Radeva, del Centre de Visió per Computador i de la Universitat de Barcelona, conjuntament amb el Dr. Manel Sabaté Tenas del Hospital de Santa Creu i Sant Pau i la Dra Rosana Hernández Antolín del Hospital Clínico San Carlos, Madrid, han rebut l'ajut que atorga la Fundació de la Marató de TV3 2007 per a projectes de recerca sobre malalties cardiovasculars. "Oclusions totals cròniques d'artèries coronàries d'humans: des de la fisiopatologia a les implicacions clíniques de la recanalització amb èxit mitjançant intervenció coronària percutània" és el títol del projecte, i el seu finançament està valorat en 327.680 €.

Aquests ajuts només s'han donat a vint-i-sis projectes de recerca biomèdica d'excel·lència sobre malalties cardiovasculars. Aquests treballs han estat els més ben valorats dels 159 que es van presentar a la convocatòria d'ajuts de la Fundació La Marató de TV3.

Un dels objectius d'aquest projecte es implementar les noves tècniques d'imatge per millorar la taxa d'èxit en la recanalització de les OTC.

El projecte de la Dra. Petia Radeva tracta de com les oclusions totals cròniques (OTC) coronàries són obstruccions d'artèries natives amb presència de fluxe Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) de grau 0, i que tenen un temps d'oclusió de més de 3 mesos. La recanalització de les OTC suposa un repte pel cardiòleg intervencionista. Les noves modalitats d'imatge cardíaca poden ajudar a seleccionar aquells candidats a tenir més possibilitats d'èxit en la recanalització i una major probabilitat de recuperar la funció contràctil després de la intervenció percutània (IPC). D'altra banda, el seguiment a llarg termini després de tractar una OTC amb èxit no es coneix de forma prospectiva. Per això, els objectius d'aquest projecte són implementar les noves tècniques d'imatge per millorar la taxa d'èxit en la recanalització de les OTC i determinar si després de tractar amb èxit una OTC, millora la perfusió miocardíaca regional, la funció endotelial vascular i el pronòstic a llarg termini.

Helena Piulachs
Universitat Autònoma de Barcelona
 
View low-bandwidth version