• UABDivulga
03/11/2020

L'harmonització de la formació en Hematologia i el seu examen a Europa

Examen Hematologia

Harmonitzar la formació mèdica en l'àmbit de l'Hematologia en tota Europa persegueix aconseguir que tots els ciutadans europeus rebin la mateixa qualitat d'atenció mèdica, independentment de quin sigui el seu país de residència i facilitar la mobilitat dels especialistes. Amb aquest objectiu marcat, la Societat Europea d'Hematologia (EHA), de la qual formen part investigadors de la UAB i altres centres vinculats, proposa un model d'examen únic i de qualitat sobre aquest àmbit d'especialització, amb preguntes que permetin avaluar el major nombre de capacitats adquirides durant la formació dels professionals i plantejant escenaris el més reals possible. Fins avui s'han realitzat ja tres edicions.

Imatge facilitada per Wietske W.G. Hollegien (European Hematology Association, Executive Office, The Hague, The Netherlands)

L'harmonització de la formació en Hematologia a Europa és un objectiu primordial de la Societat Europea d'Hematologia (EHA en les seves sigles en anglès) i els seus comitès de formació (Education Committee i Currículum Committee). Després de consolidar el Currículum Europeu o programa europeu de l'especialitat d'Hematologia1, el següent pas en l'harmonització era crear i implementar un examen a Europa basat en aquest currículum. L'objectiu no era substituir els sistemes nacionals d'avaluació per a atorgar la titulació d'especialista en Hematologia, sinó crear una eina per a avaluar els coneixements i proporcionar un certificat de qualitat a aquells professionals que acreditin tenir els coneixements recomanats en el Currículum Europeu. A més, a mesura que l'examen obtingui prestigi, el fet d'haver-lo superat facilitarà la mobilitat dels hematòlegs entre països, ja que acreditarà que posseeixen els coneixements requerits per l'EHA.

D'aquesta manera en 2015 es va crear un grup de treball per a dissenyar i desenvolupar el projecte de l'Examen Europeu d'Hematologia2. Es va decidir que la manera més apropiada era crear un examen per a avaluar els coneixements, basat en preguntes de resposta múltiple. Aquest format permet avaluar el coneixement en diverses àrees en un temps limitat i pot realitzar-se en un format basat en una web online amb correcció automàtica i objectiva. Les preguntes serien en anglès ja que és l'idioma científic internacional i l'oficial de l'EHA. No obstant això, perquè l'examen tingués una alta qualitat s'havia d'assegurar que mitjançant aquesta mena d'examen es pogués avaluar el major nombre de capacitats. És a dir, que no solament s'avalués la capacitat memorística sinó, sobretot, altres habilitats com les d'utilitzar els coneixements teòrics en la pràctica mèdica diària. Així, amb l'ajuda d'experts en educació i avaluació de coneixements, es van crear unes guies per a la redacció de les preguntes de l'examen. El següent pas va ser buscar un panell d'experts en cada àrea de l'hematologia per a redactar preguntes, als quals se'ls va realitzar una formació presencial mitjançant tallers de com redactar preguntes capaces d'avaluar la major quantitat d'habilitats possible.

Resumidament es tractaria de crear preguntes plantejant escenaris el més reals possible amb situacions fins i tot extretes d'experiències viscudes amb pacients. L'examen consta de 100 preguntes que són triades entre el banc de preguntes i abasten totes les seccions del currículum europeu. Un panell de 6 experts tria i revisa finalment totes les preguntes de l'examen. Les àrees de coneixement que avalua l'examen són les de l'Hematologia i Hemoteràpia i inclouen tant aspectes diagnòstics com de tractament de malalties malignes, com les leucèmies i limfomes, i no neoplàsiques, com per exemple les anèmies o els trastorns de la coagulació.

L'Examen Europeu d'Hematologia ha tingut ja tres edicions, que s'han realitzat coincidint amb el Congrés Europeu d'Hematologia. En l'actualitat existeixen 5 seus on l'examen es realitza simultàniament al de la seu principal del congrés. Fins avui s'han presentat 293 aspirants de 48 països dels cinc continents (taula 1).

Taula 1. Llistat dels participants en les tres primeres edicions de l'Examen Europeu d'Hematologia segons el país d'origen.Tabla 1
L'objectiu final de l'examen, igual que totes les activitats que organitza l'EHA per a harmonitzar l'especialitat d'Hematologia, és que tots els ciutadans puguin rebre la mateixa atenció mèdica quan sofreixen una malaltia de la sang, independentment del país europeu en el qual visquin.

José Tomás Navarro Ferrando ; Wietske Hollegien

Servei d’Hematologia. Institut Català d’Oncologia-Germans Trias I Pujol Hospital.
Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.
Universitat Autònoma de Barcelona.

Referències

1Almeida AM, Ar C, Hellström-Lindberg E, Hollegien WWG, Navarro JT, Saris MT, Wondergem MJ, Toh CH. The European Hematology Curriculum: An Electronic Passport Promoting Professional Competence and Mobility. Hemasphere. 2018; 2(3): e49. doi: 10.1097/HS9.0000000000000049

2Navarro JT, Birgegård G, Strivens J, Hollegien WWG, van Hattem N, Saris MT, Wondergem MJ, Toh CH, Almeida AM. The European Hematology Exam: The Next Step toward the Harmonization of Hematology Training in Europe. Hemasphere. 2019 3(5): e291. doi: https://journals.lww.com/hemasphere/Fulltext/

 
View low-bandwidth version