• UABDivulga
05/2007

Índia, una modernització conflictiva

Miners de Bihar fotografiats per Sebastião Salgado
En un article publicat a International Herald Tribune, Leah Temper i Joan Martínez Alier analitzen els capítols de conflictivitat social que s'han viscut darrerament a l'Índia arrel de la reconversió de terrenys agrícoles en industrials o en explotacions mineres. La transformació de l'economia índia s'està dirigint des de l'Estat seguint el model occidental de desenvolupament. Els sectors més desafavorits de la societat es veuen exclosos del procés de modernització, rebutgen les reconversions i s'estan mobilitzant per protestar.

El govern ha contestat endurint la repressió sobre aquestes mobilitzacions. Segons els autors, s'està perdent l'ocasió de generar un debat sobre el model de desenvolupament que s'ha de desplegar. L'actual rumb dels esdeveniments pot generar un augment del conflicte i pot tenir greus conseqüències per a la democràcia índia.

Martínez Alier i Temper fan recerca sobre el "metabolisme" de l'economia de l'Índia (és a dir, l'entrada i sortida d'energia i materials a l'economia), i sobre els conflictes socio-ambientals que en resulten. Altres post-docs o doctorands de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i del Departament d'Economia i d'Història Econòmica de la UAB, com Jesús Ramos-Martín, Daniela Russi, Ana Citlalic González, José Carlos Silva, Cristina Sendra i el professor de recerca ICREA Mario Giampietro, fan recerca sobre el "metabolisme" social de Catalunya, Espanya, Mèxic, Perú, Xina i altres països tot plantejant-se una pregunta: quan l'economia creix, es "desmaterialitza"? La reposta és clarament negativa.

(Podeu llegir també una versió més llarga de l'article a l'Economic and Political Weekly de Mumbai del 28 d'abril amb el títol "Is India too poor to be green?": http://www.epw.org.in/uploads/articles/10537.pdf)

Joan Martínez Alier

Referències

http://www.iht.com/articles/2007/04/27/opinion/edalier.php

 
View low-bandwidth version