• UABDivulga
05/2010

GENNESYS - Primer Congrés Internacional de Nanotecnologia

Congrés Nanotecnologia Gennesys

Centenars de científics i polítics de tot el món han participat, del 26 al 28 de maig, en el Primer Congrés Internacional GENNESYS de Nanotecnologia i Infraestructures de Recerca. Es tracta del primer esdeveniment a nivell internacional sobre aquest camp, que serà clau en el futur per a la recerca científica d'alt nivell i per al desenvolupament d'innovacions industrials. El congrés, que ha tingut lloc en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona, ha estat organitzat pel Parc de Recerca UAB, l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, l'International Iberian Nanotechnology Laboratory i el Deutsches Elektronen-Synchroton DESY.

Totes les nostres modernes tecnologies, des de la informació i la comunicació, l'energia i el medi ambient fins a la salut i el transport, dependran del desenvolupament de materials que puguin suportar la càrrega mecànica i tèrmica més alta, de la transferència de dades a grans velocitats, emmagatzemar de manera segura en menors dimensions, assegurar trasplantaments biocompatibles, eliminar els monòxids de les emissions dels cotxes, o la separació de protons i electrons en piles de combustible. Hi ha grans expectatives per al futur de la ciència dels nanomaterials i l'atenció de tot el món s'ha focalitzat en l'enorme potencial de la nanociència i la nanotecnologia.

Encara que hi ha excel·lents experts en la ciència dels nanomaterials a Europa, aquest coneixement es troba altament fragmentat en disciplines científiques, sectors i esforços nacionals, les perspectives globals són, sovint, subcrític. Europa es beneficiaria considerablement d'una estratègica investigació multidisciplinària a nivell paneuropeu, que inclogués a tots els sectors i a les infraestructures europees més avançades en investigació. Segons el director general del Parc de Recerca UAB, Jordi Marquet, "la nanotecnologia està predestinada a convertir-se en poc temps en una tecnologia d'aplicació general, com l'electricitat o la informàtica". El profesor Carles Miravitlles, ex-director de l'Institut de Ciència dels Materials de Barcelona i professor de recerca del CSIC, explica que "hem aconseguit reunir els màxims experts mundials. Es tracta, doncs, d'una oportunitat única per establir les bases del futur de la recerca amb nanomaterials i els seus desenvolupaments en la indústria".

Aquest és el gran tema de GENNESYS, un projecte per elaborar el full de ruta de les necessitats de les investigacions futures i determinar amb precisió els diversos desafiaments científics i les limitacions tecnològiques en les diverses àrees de recerca en nanomaterials. El Llibre Blanc de GENNESYS, com el resultat d'un treball de col·laboració, de diversos anys de durada, de més de 600 experts de tot el món, dóna una visió global de l'evolució actual i futura en l'ampli espectre dels nanomaterials i destaca l'important paper d'aparells d'anàlisi avançats en infraestructures de recerca europea, especialment en la radiació de sincrotró, làser i instal·lacions de neutrons.

El primer Congrés Internacional GENNESYS sobre Nanotecnologia i les Infraestructures de Recerca es durà a terme a Barcelona, del 26 al 28 maig de 2010, sota els auspicis de la presidència espanyola de la Comunitat Europea. La missió del congrés és establir una associació estratègica entre els laboratoris dels nanomaterials de recerca, universitats, la indústria i les infraestructures de recerca europees.

El congrés GENNESYS és l'esdeveniment internacional més important en aquest camp que inclou a representants d'alt nivell de les institucions de recerca europees i internacionals i organitzacions, universitats, indústria, així com els responsables polítics i institucionals. Es faran recomanacions clau en la forma d'estructurar i organitzar el desenvolupament de nanomaterials i la forma d'iniciar la investigació a llarg termini, la capacitació i estratègies comunes d'educació i plans per a promoure una nova cultura en el món dels nanomaterials en què els descobriments seran convertits sense problemes en innovacions industrials a través de xarxes de recursos humans, al voltant de modernes plataformes d'infraestructures de la investigació.

El programa del congrés inclou molts ponents d'alta qualitat i líders d'organitzacions de tot el món, com Clayton Teague, director de l'Oficina Federal Nacional de Nanotecnologia, EUA, Arden L. Bement, director de la NSF, EUA, Teruo Kishi, assessor de l'Institut Nacional Ciència dels Materials, Japó, A. Mas-Colell, secretari general de l'European Research Council, Carlo Rizutto, President del Fòrum Estratègic Europeu sobre Infraestructures d'Investigació ESFRI, Iain Matthai, Director General de l'EMBL i Rudiger Iden, Vicepresident Sènior de BASF. El congrés reuneix a responsables polítics de les regions principals del món, inclosa la Comissió Europea, Rússia, Alemanya, França, Espanya, Regne Unit, així com dels EUA i d'Àsia.

El congrés GENNESYS és una plataforma ideal per presentar institucions de recerca i organitzacions a una àmplia audiència. L'exposició ofereix oportunitats excepcionals per a respondre a les principals empreses internacionals, les PIME innovadores i centres de recerca que estan desenvolupant i aplicant la nanotecnologia. Està organitzat per un consorci global de socis, entre ells l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona de ICMAB, el Parc de Recerca de la UAB de Barcelona, el Deutsches Elektron-Synchrotron DESY i l'International Iberian Nanotechnology Laboratory INL, en cooperació amb el Ministeri espanyol de Ciència i Innovació.

Parc de Recerca UAB

Referències

GENNESYS - Primer Congrés Internacional de Nanotecnologia i Infraestructures de Recerca. Barcelona, 26-28 de maig de 2010. Centre de Convencions Internacional de Barcelona.

 
View low-bandwidth version