• UABDivulga
07/2007

Exposició fetal a cocaïna i infeccions durant els primers 18 mesos de vida

Exposició fetal a cocaïna i infeccions durant els primers 18 mesos de vida

En molts països d'Europa s'ha observat l'ús cada vegada més estès de la cocaïna entre les dones joves, fet que ha causat un consum considerable durant l'embaràs. L'efecte de l'exposició prenatal a la cocaïna sobre la susceptibilitat a les infeccions durant els primers mesos de vida a penes s'ha estudiat. Aquesta recerca ha estudiat l'exposició crònica a cocaïna durant l'embaràs i ha seguit l'evolució d'un grup de nens durant 18 messos.

En molts països d'Europa s'ha observat l'ús cada vegada més estès de la cocaïna per les dones joves. Aquest fet ha causat un consum considerable de la droga durant l'embaràs i conseqüentement una exposició del fetus a la mateixa. De fet, un estudi recent basat en l'anàlisi del meconi ha demostrat una exposició antenatal a cocaïna en el 4,5 % dels nounats a Barcelona. L'efecte de l'exposició prenatal a la cocaïna sobre la susceptibilitat a les infeccions durant els primers mesos de vida a penes s'ha estudiat.

En aquest treball els nens exposats i no exposats prenatalment a la cocaïna van ser reclutats a l'Hospital del Mar a Barcelona. La població estudiada inclou parelles mare-fill d'una àrea urbana amb un nivell sòcio-econòmic baix i un percentatge elevat (superior al 40 %) d'immigrants.

S'ha estudiat l'exposició crònica a cocaïna durant l'embaràs mitjançant l'anàlisi de la presència de la droga en el meconi (las femtes del nounat) obtingut en les primeres hores després del naixement: s'han inclòs 36 casos positius per a la droga i 72 controls negatius. En nèixer, s'ha analitzat la presència en sang del cordó umbilical d'infeccions adquirides en l'embaràs, per exemple, virus de l'hepatitis B (VHB), virus de l'hepatitis C (VIH) i virus de la immunodeficiència humana (VIH). Els nens han estat seguits durant 18 mesos amb qüestionaris estructurats cada 3 mesos sobre el nombre i el tipus d'infeccions que presenten, incloent infeccions respiratòries i d'altres llocs concrets, assistència a la guarderia i possible exposició a fum de tabac ambiental, tòxics, contaminants, medicaments i drogues. A més, s'ha revisat la història clínica de cada nen durant aquest període de 18 mesos per confirmar les infeccions que han presentat.

Respecte a les infeccions posteriors al naixement, no existeixen diferències significatives entre els nens exposats i no exposats a la cocaïna. Després d'ajustar les dades per evitar les variables de confusió, no s'han trobat diferències en quant a les infeccions respiratòries, digestives, dermatològiques, conjuntivitis, varicel·la i impetigen. Al contrari, les infeccions adquirides durant l'embaràs s'han trobat només en els nens exposats a la cocaïna. Aquests nens tenen a més un pes en néixer més baix, neixen amb una edat gestacional més baixa i mostren una més gran exposició prenatal al consum de tabac per part de la mare. Les usuàries de cocaïna pertanyen en més proporció a països europeus, però no hi ha relació entre el consum de la droga i el nivell sòcio-econòmic dels pares.

D'acord amb aquests resultats, es pot establir la hipòtesi que les infeccions en nèixer en els nens exposats prenatalment a la cocaïna poden estar relacionades amb el mal estat de salut de la mare dependent de la cocaïna durant l'embaràs i en el part, amb la consegüent afectació del creixement fetal. Per aquest motiu, cal el seguiment periòdic dels nens exposats a la cocaïna durant la gestació en comparació amb els no exposats del mateix nivell sòcio-econòmic per investigar l'impacte de la cocaïna prenatal i els hàbits de vida dels nens sobre la possible morbilitat infecciosa a llarg termini.

Òscar García-Algar

Referències

Garcia-Algar, Oscar; Felipe, Aida; Puig, Carme; Monleon, Toni; Pacifici, Roberta; Pichini, Simona. "Fetal exposure to cocaine and infections during the first 18 months of life in infants from a mediterranean city". ACTA PAEDIATRICA, 96 (5): 762-763 MAY 2007

 
View low-bandwidth version