• UABDivulga
03/2006

En cirurgia de còlon, són realment necessaris els antibiòtics orals?

Colon i recte

Abans de sotmetre al pacient a una cirurgia de còlon li són administrats sistemàticament antibiòtics orals. És necessària aquesta medicació? Investigadors de l'Hospital Vall d'Hebron i la UAB creuen que no. Aquesta negativa categòrica reflecteix els resultats d'un estudi en què van participar 300 persones sotmeses a aquesta invervenció.

Actualment la preparació per realitzar una cirurgia de còlon o recte de forma programada inclou l'administració d'antibiòtics per disminuir les possibilitats d'infecció postoperatòria. Els antibiòtics són administrats de manera combinada a les hores prèvies a la cirurgia, tant per via endovenosa com per via oral.

Hem fet un estudi a la unitat de cirurgia de còlon i recte de l'Hospital Vall d'Hebron en el qual s'han inclòs 300 pacients consecutius programats per cirurgia de còlon o recte. Els pacients s'han distribuït en tres grups diferents de tractament: el grup A va rebre tres dosis d'antibiòtic oral (que es la pauta clàssica de tractament), el grup B va rebre només una dosi d'antibiòtic oral i el grup C no va rebre cap dosi d'antibiòtic oral. Tots tres grups van rebre una dosi d'antibiòtic endovenós a la inducció anestèsica i dues dosis postoperatòries.

Es van fer avaluacions de la tolerància del tractament i de la seva efectivitat. La tolerància va ser (1) mesurada amb qüestionaris pel malalt, la infermera i el cirurgià a càrrec del pacient. (2) L'efectivitat es va mesurar mitjançant l'índex de complicacions infeccioses postoperatòries. Tots els malalts van ser avaluats al 7è, 14è y 30è dies després de la cirurgia.

En els resultats es va poder comprovar que el grau d'infeccions postoperatòries va ser similar en els tres grups, és a dir, que el fet d'administrar antibiòtics orals no afegeix més protecció contra complicacions en el postoperatori d'aquest tipus de cirurgia. orals 2. També es va comprovar que els pacients que van rebre antibiòtics presentaven més nàusees, vòmits i dolor abdominal en les hores prèvies a la cirurgia, és a dir, que el fet d'administrar l'antibiòtic oral (28 pastilles o píndoles) es relaciona amb una pitjor tolerància per part dels pacients.

Per aquestes troballes, des de la Unitat de Cirurgia de Còlon i Recte es recomana fer la profilaxi de la infecció postoperatòria en cirurgia colo-rectal només amb antibiòtic endovenós i no utilitzar els antibiòtics orals.

Eloi Espin

Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Article: Espin-Basany, E; Sanchez-Garcia, JL; Lopez-Cano, M; Lozoya-Trujillo, R; Medarde-Ferrer, M; Armadans-Gil, L; Alemany-Vilches, L; Armengol-Carrasco, M. "Prospective, randomised study on antibiotic prophylaxis in colorectal surgery. Is it really necessary to use oral antibiotics?" INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE, 20 (6): 542-546 NOV 2005.

 
View low-bandwidth version