• UABDivulga
16/06/2011

El centre Nanomol crea una spin-off per apropar a la indústria les seves tecnologies

Nanomol Technologies
Nanomol Technologies és un gran exemple de l'impuls i l'aposta per valoritzar resultats de recerca. I és que aquesta spin-off explota de manera comercial les tecnologies desenvolupades en els últims catorze anys pels investigadors de Nanomol, centre d'innovació tecnològica de la xarxa TECNIO i grup de recerca de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) del CSIC.
Santi Sala, Jaume Veciana i Nora Ventosa, fundadors de l'spin-off Nanomol Technologies

"Pretenem cobrir aquells forats que hi ha entre el coneixement i tecnologies desenvolupades en una de les nostres línies d'investigació i el mercat on es poden aplicar", explica un dels fundadors, Santi Sala. És aquesta visió de transferència la que va empènyer als investigadors, Nora Ventosa Jaume Veciana i Santi Sala a crear aquesta spin-off, per implementar tecnologies netes i efecients basadas en l'ús de gasos densos en la preparació de materials micro i nanoparticulats. "Va arribar un moment que des del grup de recerca ens vam plantejar donar un caire diferent a la investigació, fent que una part significativa fos més aplicada i més propera a la societat. Amb aquesta visió vam començar a treballar i obtenir una sèrie de resultats molt interessants en el marc de col·laboracions amb empreses privades, però va arribar un punt que ja no tenia sentit fer aquest tipus d'activitat en un centre públic de recerca", explica Jaume Veciana. I, per això, van creure que la millor manera d'explotar i aplicar la seva tecnologia era amb l'estructura d'una empresa. "Nanomol Tecnologies intenta ser l'instrument per transferir de forma adequada una tecnologia desenvolupada pel grup de recerca. Intentem buscar la sortida més adequada per les tecnologies que produïm i que creiem que tenen una aplicació i un interès pel sector industrial", afegeix Santi Sala, un dels socis fundadors.
 
Aquesta empresa està especialitzada en el camp dels materials micro i nanoparticulats. Ofereix serveis de R+D i tecnologies avançades que permeten millorar l'eficàcia dels medicaments i el confort dels pacients en el seu tractament a partir de la incorporació d'aquest tipus de materials en les seves formulacions. Per exemple, mitjançant aquestes tecnologies es poden obtenir formulacions farmacèutiques que puguin ser subministrades amb una menor freqüència de dosificació, que arribin de forma més efectiva al lloc on han d'actuar o bé que presentin menys efectes secundaris.
 
Les bones prestacions d'escalabilitat, reproduibilitat i respecte al medi ambient de la tecnologia que ofereix Nanomol Technologies fan que resulti una alternativa altament innovadora i eficient per a la preparació en una sola etapa d'aquest tipus de materials, i millora les característiques de mida, forma i estructura d'actius terapèutics difícils de formular mitjançant les tecnologies farmacèutiques habituals. Així ho explica Nora Ventosa: "S'ha vist que l'estratègia d'incorporar en fàrmacs aquestes partícules de mida micro i nanoscòpic, millora l'eficiència d'aquests i redueix la seva toxicitat. En definitiva, millora la qualitat dels fàrmacs". 
 
Aplicacions molt diverses 
La majoria de clients de l'empresa són empreses farmacèutiques, però l'activitat tecnològica de Nanomol Technologies no es limita al sector farmacèutic, sinó que també té altres aplicacions en camps molt diversos, com la cosmètica, l'alimentació, les pintures, etc., ja que poden millorar les propietats i prestacions de colorants, adhesius i cremes dermatològiques. "Ens estem centrant més en una aplicació per als productes farmacèutics perquè la tecnologia que hem desenvolupat dóna un important valor afegit a medicaments. I aquest sector és el més receptiu a la innovació i més sensible a donar valor afegit a un producte que ja estan desenvolupant", explica el director del grup de recerca i un dels fundadors de l'empresa, Jaume Veciana.
 
En l'explotació de les tecnologies que desenvolupa Nanomol Technologies dins l'àmbit farmacèutic, un instrument de gran ajuda ha sigut la pertinença del grup de recerca al CIBER-BBN, que és un centre d'investigació biomèdic en xarxa en el qual hi ha investigadors de disciplines diferents, dins de la pròpia biomedicina. "Això ens ha donat la possibilitat de provar que allò que fèiem donava bons resultats en aquest sector", assegura Nora Ventosa. Però aquest centre no és l'únic instrument que ha ajudat a aquesta empresa a convertir-se en realitat. Per una banda, Nanomol Technologies s'ubica a la incubadora d'empreses del Parc de Recerca UAB, per la qual cosa disposa del suport i serveis necessaris pel seu establiment com a nova realitat empresarial. Per altra banda, sota el paraigües de la xarxa TECNIO, el grup de recerca porta desenvolupant des del 2006 eines molt efectives d'apropament amb el món empresarial, cosa que ha acabat generant també la spin-off. Per últim, també destacar la concessió a Nora Ventosa de la Càtedra de Transferència "Parc de Recerca UAB-Santander" que ha donat un impuls definitiu al projecte.
 
Els tres socis estan d'acord que el coneixement previ que han generat des del grup de recerca és el que diferencia el seu projecte. "Si som emprenedors és perquè hi ha una base sòlida que dóna sentit a aquest projecte", afirma Santi Sala. Aquest investigador remarca la importància de la R+D i el rol que ha d'adoptar l'empresa: "Des de l'institut de recerca podem ser més forts en la R (Recerca) i, en canvi, amb l'empresa Nanomol Technologies podem posar més èmfasi en la D (Desenvolupament), que és la part necessària perquè el resultat de la recerca pugui passar a un estadi superior i no es quedi en un calaix".

 
View low-bandwidth version