• UABDivulga
07/2011

El Centre de Recerca en Agrigenòmica estrena seu

Centre Agrigenomica
El Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) compta per fi amb una única seu i amb la infraestructura necessària per a esdevenir un centre d'excel·lència investigadora i formativa dins el Parc de Recerca de la UAB. El nou edifici, innaugurat el passat 9 de juny, inclou hivernacles, un laboratori de genòmica i de seqüenciació capil·lar i massiva i  laboratoris de microscòpia confocal i de proteòmica. El CRAG desenvolupa recerca de frontera en el desenvolupament d'aplicacions genètiques i moleculars útils per al cultiu i la criança de les espècies d’interès agrícoles i ramaderes. Està format per investigadors amb una trajectòria científica consolidada que provenen de diferents institucions (CSIC, IRTA, UAB i  UB). 

El Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) desenvolupa recerca de frontera en l’àmbit de la genòmica, la biologia molecular vegetal, la genètica d’animals de granja, i en el desenvolupament de aplicacions moleculars útils per al cultiu i la criança de les especies d’interès agrícoles i ramaderes. El centre està dirigit per Pere Puigdomènech, professor d’investigació del CSIC i expert en genètica molecular vegetal.

Els investigadors que formen el Centre provenen de les diferents institucions que s’han unit progressivament al consorci i tenen una trajectòria científica consolidada. Provenen dels departaments de genètica molecular del CSIC, del Departament de Genètica Vegetal de l'IRTA, del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB, i dels Departaments de Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia i Farmàcia), Genètica, i Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la UB.  Són un total de 51 investigadors, dels quals 20 són del CSIC, 12 de l’IRTA, 6 de la UAB, 6 de la UB, 4 d’ICREA i 3 contractats pel CRAG. Si s’inclou personal d’administració i serveis, estudiants postdoctorals i de doctorat, el personal del CRAG ascendeix, a data d’avui, a 239 persones.

Pioners en genètica molecular a Espanya, alguns dels seus grups de recerca han participat en projectes internacionals molt emblemàtics, com  la primera seqüència d’un gen de plantes publicada a Espanya, la seqüenciació del genoma complet d’Arabidopsis thaliana, planta model per a la biologia molecular, la seqüenciació del genoma del meló, o l’estudi de gens que participen en el desenvolupament de les plantes, la seva defensa enfront de patògens o la biosíntesi de pigments o aromes. Els grups que s’incorporen al Centre han estat també pioners en l’ús d’aproximacions moleculars per a la millora de plantes i animals de granja, i tenen contractes estables de col·laboració amb empreses del sector agroalimentari.

L’any 2010, el CRAG estava desenvolupant més de mig centenar de projectes per un valor de uns cinc milions d’euros, entre ells, 6 projectes europeus, un projecte EURYI i un ERC Starting Grant. També es pot destacar el projecte de Genòmica de Cucurbitàcies liderat pel CRAG i finançat per Genoma Espanya, cinc comunitats autònomes i cinc empreses. Es tracta del primer projecte de seqüenciació del genoma d’una espècie superior que es desenvolupa a Espanya.

La creació del nou edifici, una construcció de 9.000 metres quadrats distribuïts en 4 plantes, suposa un gran pas ja que dota al centre d'una única seu i de la infraestructura necessària per a esdevenir un centre d'excel·lència investigadora i formativa.

El nou edifici ha suposat una inversió total d’aproximadament 20 milions d’euros, aportats per parts molt semblants pel CSIC i per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya. La participació de fons europeus és aproximadament d’un 50% en els dos casos. S’ha construït en uns terrenys cedits per la UAB. De les instal·lacions i infrastructures que disposa l’edifici es pot destacar:

•    Hivernacles:  instal·lació de 600 metres que permet estudiar el creixement de les plantes en condicions controlades.
•    Laboratori de Genòmica i de Seqüenciació capil·lar i massiva
•    Laboratoris de Microscòpia confocal i de Proteòmica

La seva ubicació en el Parc de Recerca de la UAB, dins del campus universitari, permet una major projecció de l'activitat docent del Laboratori, tant en l'àmbit de titulats superiors com de postgrau.

El nou edifici fou innaugurat el passat 9 de juny per la ministra de Ciència i d’Innovació, Cristina Garmendia, acompanyada del president del CSIC, Rafael Rodrigo, el secretari general d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castellà, el director General de l’IRTA, Josep M. Monfort, la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ana Ripoll, i el vicerector de Recerca de la UB, Jordi Alberch.

Totes les autoritats van coincidir en destacar la dimensió col·laborativa d'un consorci públic com el CRAG, en què participen quatre institucions de gran rellevància en l’àmbit de la recerca, com són el CSIC, l’IRTA (Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya), la UAB i la UB. El Centre compta també amb el suport del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat.

María Jesús Delgado
Àrea de Comunicació UAB

Referències

Centre de Recerca Agrigenòmica

 
View low-bandwidth version