• UABDivulga
29/01/2015

"El camí cap a les Smart Cities no té retorn, cal canviar els models energètic i de consum actuals"

Pilar Conesa, directora del Smart City Expo World Congress
Pilar Conesa és pionera en l’impuls de les Smart Cities i es defineix com una apassionada de la innovació. Actualment directora de l’Smart City Expo, al llarg de la seva trajectòria ha ocupat diversos càrrecs directius en companyies del sector TIC i organismes públics. A finals d’any va oferir una conferència en un fòrum sobre tecnologies per a les ciutats organitzat pel Parc de Recerca UAB i l’Ajuntament de Sabadell.
Pilar Conesa, directora del Smart City Expo World Congress

Quan parlem d’Smart Cities, exactament a què ens referim? 
Smart Cities és el paradigma que aglutina les iniciatives per fer una ciutat amb millor qualitat de vida, més sostenible, més participativa i més eficient. Els tres elements dinamitzadors i essencials per aconseguir-ho són la Innovació, la Tecnologia i les Persones. La Innovació és necessita en canvis de models de consum, en nous materials, en noves relacions... La Tecnologia, per ajudar-nos a fer més fàcil la vida i les Persones perquè són qui donen vida i ànima a la ciutat. 
 
Aquest procés de canvi en la concepció de les ciutats és un camí sense retorn?
La població s’està concentrant a les ciutats. Al 2050 més del 75% de la població mundial residirà en nuclis urbans. Això suposa que la població urbana en 40 anys gairebé es dupliqui, passant de 3.4 bilions el 2009 a 6.4 bilions el 2050. Precisament és aquesta concentració urbana la que trasllada a les ciutats del futur els grans reptes del segle XXI de canvi climàtic i qualitat de vida.
 
Les Smart Cities són l’aglutinador de les iniciatives per gestionar els canvis de models de ciutat necessaris per fer front a aquestes reptes. Aquests reptes no són una moda passatgera i per tant, les Smart Cities tampoc. El camí que s‘està dibuixant és un camí sense retorn, de canvis de models en l’ús dels recursos naturals, de canvis de models en la concepció dels barris i del transport, de canvis de models en la compartició de recursos...
 
És possible assolir ciutats sostenibles amb els recursos econòmics i energètics de què disposem? 
Per aconseguir ciutats sostenibles cal poder produir energia renovable a l’entorn urbà i desplegar l' “Smart Grid”, xarxa interconnectada d’energia que permeti cedir l’energia que sobre en una llar en un moment determinat i obtenir la que ens cal en un altre moment. Per això fa falta que les lleis del país facilitin tant la generació d’energia renovable com el mateix intercanvi d’energia. Un altre element clau de les Smart Cities és el menor impacte del parc automobilístic, tant en la seva reducció com en el pas a l’ús dels cotxes i automòbils amb energia elèctrica.
 
Són canvis que seran possibles potenciant determinats usos i amb la complicitat de les industries de les energies renovables i del automòbils, i de les persones. Més que un problema de recursos econòmics, es un problema de model energètic de país.
 
Creu que les solucions per assolir ciutats intel·ligents basades en innovació tecnològica també haurien d’anar acompanyades de canvis en els hàbits de consum i gestió dels recursos?
Claríssimament, i així és en els casos d’èxit. De què ens serveix disposar d’informació sobre com gastem l’aigua i el llum a casa? Per ser conscients del que implica cada acció que fem i que ens porti a canviar els hàbits de consum.
 
Passa el mateix, per exemple, en el cas del cotxe compartit. La innovació tecnològica facilita que sigui molt fàcil i accessible l’ús del cotxe compartit, canviant el concepte de cotxe com a visualitzador d'status social per a les noves generacions.
 
Quin ha de ser el paper de la ciutadania en el desplegament de les ciutats intel·ligents?
La ciutadania és una de les pedres angulars de les ciutats intel·ligents. Les ciutats les conformen la seva gent, la seva història i la seva cultura. No hi ha canvis de models urbans sense les persones. La ciutadania ha de ser la protagonista de la ciutat intel·ligent, tant pel que fa a l’ús dels serveis urbans com per la seva participació en la construcció de la ciutat.
 
La transferència tecnològica i la col·laboració públic-privada són punts crucials en el desenvolupament de les Smart Cities?
La col·laboració públic-privada hi és essencial. Avui hi ha molts serveis urbans que estan gestionats directament per empreses privades. Són les primers interessades en aplicar innovació per tal de gestionar amb més eficiència. Per part del sector públic cal realitzar les contractacions amb models basats en nivell de servei i qualitat. Hi ha experiències exitoses per les dues bandes pel que fa a l'enllumenat públic, recollida d’escombraries... Són models que faciliten que la inversió sigui realitzada pel sector privat.
 
Catalunya està avançant a bon ritme en la implantació d’estratègies Smart?
Catalunya està avançant, però a ritme molt desigual. A banda de Barcelona, que és una de les líders mundials, hi ha municipis amb iniciatives reconegudes Smart, tant a nivell de municipis grans com Sabadell, l’Hospitalet, Tarragona, municipis mitjans com Sant Cugat, i municipis petits com Figueres, per posar alguns exemples.
 
Per altra banda, institucions com la Diputació de Barcelona, que històricament ha impulsat solucions comunes pels municipis, està treballant amb un conjunt de municipis per facilitar solucions Smart.
 
Quins exemples pràctics poden servir de referència?
Per destacar-ne alguns, ressaltaria les solucions al mòbil per facilitar la vida a les persones amb informació al moment del transport públic, del trànsit, de les activitats, dels serveis..., l’ús de les bicicletes compartides, la gestió de places d'aparcament per saber a on podem trobar una plaça lliure, la gestió d’enllumenat en funció de la llum que hi ha i les persones que circulen, la gestió de recollida d’escombraries, conèixer quan vindrà el proper autobús, o disposar d’aplicacions que m’informen del que està passant prop d'on sóc.
 
Quins són els negocis o empreses que tenen ara una perspectiva de desenvolupament més clara vinculada a l’evolució de les estratègies de les ciutats intel·ligents?
Tots els serveis vinculats a les solucions mòbils, a l’ús de la sensorització, en el que es diu "Internet of Things", el creuament i tractament de dades, en el que s’anomena Big Data, als temes de gestió d’eficiència energètica (enllumenat públic, edificis, ...), a la producció d’energia renovable a la ciutat, a models d’economia circular i col·laborativa, i a solucions de plataforma de ciutat. Un bon grapat de solucions que generaran volums de negoci molt importants en els propers anys.
 
Cal pensar en solucions que siguin aplicables mundialment, ja que les Smart Cities és un moviment mundial, com es poder veure clarament en el darrer Smart City Expo World Congress, en què van participar més de 400 ciutats de tot el món.

 
View low-bandwidth version