• UABDivulga
05/2010

Eficàcia dels psicoestimulants per al tractament de l'addicció a la cocaïna

Addicció a la cocaïna

En els darrers anys, Espanya s'ha convertit en un dels països capdavanters a la Unió Europea quant a consum de cocaïna. Aquesta és una substància prohibida en el marc legal europeu però es consumeix amb finalitats lúdiques, el que genera tant una addicció fisiològica com psicològica. El deteriorament de la salut i de la vida social dels consumidors ha impulsat la recerca en tractaments per disminuir-ne el consum, bàsicament amb medicaments substitutius dels seus efectes. Els assajos clínics per provar-ne l'eficàcia han donat resultats esperançadors quan s'ha emprat la tècnica de la meta-anàlisi en el tractament de dades de diferents estudis.

La cocaïna és una substància que consumida puntualment provoca efectes psicoestimulants i eufòria. No obstant, el seu consum crònic pot dur al desenvolupament d’una addicció o dependència que és una malaltia caracteritzada per una pèrdua de control en el consum d’aquesta substància i que desemboca en un deteriorament de la vida social i de la salut del pacient. La dependència de cocaïna és una malaltia cada cop més freqüent. Un estudi realitzat a tota la Unió Europea situa a l’Estat espanyol entre els capdavanters en el consum de cocaïna. Aquest estudi indica que vora un 5% dels ciutadans espanyols ha consumit alguna vegada cocaïna. Aquestes freqüències de consum s’acosten any rere any a les dels Estats Units on la dependència de cocaïna és un problema important des de fa dècades.

Malauradament no disposem de cap medicament que hagi mostrat una eficàcia clara per al tractament de l’addicció a la cocaïna. Darrerament s’ha investigat l’eficàcia de medicaments que tenen efectes substitutius de la cocaïna, és a dir, medicaments amb uns efectes similars als de la cocaïna però que s’administren per via oral un o dos cops al dia de manera que disminueixen el desig de consumir cocaïna i permeten normalitzar la vida dels pacients. Aquest abordatge no és nou i ja fa molts any que ha demostrat ser eficaç per al tractament d’altres addiccions, per exemple el tractament amb metadona per a l’addicció d’heroïna o amb pegats o xiclets de nicotina per al tabaquisme.

S’han realitzat 16 assaigs clínics que han investigat l’eficàcia de 7 medicaments psicoestimulants en 1.345 pacients amb dependència de cocaïna. Individualment, aquests estudis han presentat resultats poc clars i sovint contradictoris. Utilitzant una tècnica coneguda com meta-anàlisi, que permet la combinació dels resultats obtinguts per diferents estudis, hem observat que alguns psicoestimulants com les amfetamines o el buprópion redueixen considerablement el consum de cocaïna en pacients amb dependència a aquesta substància i especialment, en aquells que presenten una addicció greu. Aquests esperançadors resultats estimulen la realització de més estudis amb aquest abordatge terapèutic.

Xavier Castells

Referències

"Efficacy of Psychostimulant Drugs for Cocaine Dependence". Castells, Xavier; Casas, Miguel; Pérez-Mañá, Clara; Roncero, Carlos; Vidal, Xavier; Capellà, Dolors. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS, (2): 7380-7380 2010.

 
View low-bandwidth version