• UABDivulga
15/02/2012

Desenvolupen un sistema compacte i econòmic per mesurar la radiació

Alibava Systems
Investigadors de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM CSIC) han creat un dispositiu que permet caracteritzar detectors sensibles a la radiació per a aplicacions de física de partícules. Per comercialitzar-lo han creat l'spin-off Alibava Systems.
Sistema Alibava

De la col·laboració entre el grup de recerca de Detectors de Radiació de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC, l'Institut de Física Corpuscular de València i la Universitat de Liverpool ha nascut Alibava Systems, una nova spin off del Parc de Recerca UAB que comercialitza un sistema per a mesurar i caracteritzar detectors de radiació de manera molt senzilla. Aquest equip d'investigadors porta molts anys treballant en projectes de microelectrònica i participant en projectes del CERN (European Organization for Nuclear Research). "El sistema Alibava ha sorgit de la nostra exigència de poder mesurar els detectors de radiació que utilitzem en els experiments d'altes energies d'una manera simple i ràpida", explica Manuel Lozano, investigador de l'IMB CNM i fundador d'Alibava.
 
 
El desenvolupament complet d'aquest sistema els ha portat dos anys de treball i els resultats obtinguts han estat molt favorables. "De moment el sistema ha tingut èxit i abans de constituir l'empresa, des del CSIC ja hem venut 30 unitats a centres de recerca", afegeix Lozano. Això és el que ha impulsat l'equip a crear l'empresa i, d'aquesta manera, poder comercialitzar el sistema i fer-lo arribar a centres d'investigació de tot el món relacionats amb la física de partícules. "La idea és expandir el mercat venent directament els equips a través de la nostra pròpia empresa". Alibava serveix per a diferents camps, com el de la imatge mèdica, la dosimetria o la instrumentació nuclear.
 
El punt fort de l'empresa és l'experiència i el know how dels investigadors que la formen, amb molts anys de recerca en el camp dels detectors de radiació i l'electrònica. El més difícil, però, ha estat el salt al món empresarial i compaginar aquesta vessant amb la tasca investigadora i d'ensenyament. L'equip d'investigadors ha comptat amb el suport d'una empresa de consultoria per a la creació d'Alibava i d'una persona externa per administrar l'empresa i coordinar l'equip, atès que, l'equip d'investigadors prové de tres instituts de dos països diferents i la coordinació entre tots els membres és important. "Aquesta diversitat, que en un principi podria semblar una complicació per al funcionament de l'spin-off, aporta una riquesa afegida al grup".
 
Alibava és un nou exemple de l'esforç per valoritzar els resultats de la recerca. Manuel Lozano remarca la importància de transferir el coneixement i els resultats que s'obtenen als centres d'investigació: "Les empreses de base tecnològica i caràcter innovador són necessàries per generar riquesa. Per això els emprenedors hem de prendre el risc a crear-les, perquè per emprendre s'ha de perdre la por".
 

 
View low-bandwidth version