• UABDivulga
10/2008

Davant d'un ictus, cal córrer

Codi Ictus. Foto Flickr
Un estudi recent dirigit per investigadors de l'Hospital Universitari "Germans Trials i Pujol", adscrit a la UAB, sobre el funcionament del sistema d'atenció mèdica Codi Ictus, implantat fa quatre anys al Barcelonès nord i al Maresme, ha demostrat la seva eficàcia en la rapidesa en l'atenció als pacients: un 30% són atesos durant la primera hora des del començament dels símptomes, i més del 70% en les tres primeres hores. L'estudi conclou també que traslladar-se directament als serveis d'emergència del 061 o als hospitals que disposen d'Unitats d'Ictus permet una atenció més ràpida i una millor evolució clínica que si es traslladen inicialment a altres hospitals o a un centre d'atenció primària.

El temps és un factor molt important en el tractament de l'ictus o infart cerebral, una alteració del funcionament normal de les neurones que es veu reflectit físicament en problemes en la mobilitat de la meitat del cos o de la cara, de la parla o altres símptomes que comencen de manera brusca i que poden anar evolucionant en les següents hores. Per això, com més ràpid s'arribi a les mans d'un equips mèdic especialitzat, menor serà el dany al cervell i millor serà la qualitat de vida del malalt.
 
La neurologia ha evolucionat molt en el tractament de l'ictus en la última dècada, de manera que si fins fa poc es basava en la rehabilitació de les seqüeles, actualment existeixen tractaments que poden evitar aquestes seqüeles en gran mesura i que consisteixen en desfer el coall que produeix la interrupció del rec sanguini al cervell (tractament trombolític), mitjançant diferents tècniques especialitzades. Però els riscos d'aquests tractaments fan que només es puguin aplicar en determinats hospitals, en malalts molt seleccionats i sempre en les primeres hores des del començament del problema, quan les neurones encara no són mortes de manera definitiva. Aquests hospitals de referència, a més, compten amb Unitats d'Ictus, amb un equip de neuròlegs de guàrdia, infermeres especialitzades i neurorehabilitadors, que permeten controlar de prop tots els factors que poden empitjorar l'evolució dels malalts i evitar les complicacions.

Per tal que tots els ciutadans tinguin un accés ràpid a centres hospitalaris de referència en ictus, existeix a Catalunya des de l'any 2006 el Codi Ictus, dissenyat conjuntament amb neuròlegs i emmarcat en el Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un sistema que permet el transport de qualsevol persona que pateix un ictus a un dels 13 hospitals del territori que poden oferir el tractament necessari. D'aquesta manera, un malalt que és atès pels serveis d'emergència del 061 o en un hospital comarcal, és traslladat immediatament a l'hospital de referència més proper, on l'equip de neurologia de guàrdia rep l'avís telefònic i prepara tot el necessari per a la seva atenció mèdica.

Recentment, una recerca dirigida per investigadors dels hospitals Germans Trias i Pujol de Badalona (Can Ruti), un dels 13 centres de referència a Catalunya, ha estudiat l'eficàcia del Codi Ictus a la regió del Barcelones Nord i la comarca del Maresme, on es va implantar fa quatre anys. Aquest centre compta amb una Unitat d'Ictus amb sis llits, atén cada any uns 350 malalts amb ictus agut, dels quals uns 60 poden rebre tractament trombolític.

Els resultats obtinguts, publicats a la revista "Neurology", demostren que el Codi Ictus permet atendre molt ràpidament als malalts, ja que un 30% dels pacients poden ser atesos durant la primera hora des del començament de l'infart cerebral i més d’un 70% en les tres primeres hores. L'estudi destaca també l'important paper dels sistemes de transport d'emergències mèdiques, ja que els pacients amb ictus isquèmic que van utilitzar aquests sistemes van rebre l'atenció i tractaments especialitzats una hora abans que els pacients que van acudir inicialment a centres d'atenció primària o a hospitals comarcals, des de on van ser traslladats al centre de referència. Com a conclusió destacable de l'estudi, la precocitat en l'atenció especialitzada es va associar a una millor evolució de la malaltia en els malalts traslladats pel 061. Per tant, és molt important que la població sàpiga reconèixer quan algú està patint un ictus i avisi immediatament als serveis d'emergències per facilitar l'atenció especialitzada el més ràpid possible.

Temps en minuts (la línea negra representa la mitjana i els límits de les caixes els percentils 25 i 75) des de l'inici dels símptomes fins l'atenció especialitzada al centre de referència en funció de l'origen de l'activació del Codi Ictus. A: Hospitals comarcals i centres d'atenció primària; B: Serveis d'emergències mèdiques; C: Departament d'urgències del centre de referència. L'atenció prèvia a un hospital no especialitzat des de on s'activa el circuit suposa un retard en l'atenció neurològica de fins a una hora respecte al trasllat directe al centre de referència a través del 061.

En la recerca també han col·laborat investigadors dels hospitals Esperit Sant (Santa Coloma de Gramanet), General de Mataró, Municipal de Badalona, Sant Jaume de Calella i de l'Agència d'Avaluació de Recerca i Tecnologies Mèdiques de la Generalitat de Catalunya.

Natalia Pérez de la Ossa
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Referències

"Influence of the stroke code activation source on the outcome of acute ischemic stroke patients". N. Pérez de la Ossa, J. Sánchez-Ojanguren, E. Palomeras, M. Millán, J. F. Arenillas, L. Dorado, C. Guerrero, S. Abilleira, A. Dávalos. NEUROLOGY 2008;70:1238-1243.

 
View low-bandwidth version