• UABDivulga
05/2012

Avaluant la competència comunicativa de futurs professors

Profe Mates
Saber comunicar les matemàtiques a alumnes de secundària és l'objectiu principal en la formació de futurs professors d'institut. Sabem però si els estudiants assoleixen les competències necessàries per ensenyar matemàtiques? En aquest sentit, Claudia Lorena Vargas ha presentat una tesi doctoral titulada "Evaluación de la competencia comunicativa en la formación del profesorado de matemática de educación secundaria" en la que explora quines capacitats adquireixen els estudiants del Màster de formació del professorat de Matemàtiques.

Aquesta investigació s'origina a partir de la consideració següent: saber comunicar el contingut matemàtic i posseir coneixement matemàtic haurien de ser part de la instrucció integral que hauria d'adquirir un professor de matemàtiques de secundària durant el seu procés de formació.
En els plans de formació de professor de Matemàtiques per a secundària, es pretén que els docents adquireixin competències professionals, entre les quals hi ha la valoració de la competència comunicativa matemàtica dels seus futurs estudiants. Per analitzar un desenvolupament d'aquesta competència, basat en les produccions escrites, s'han estudiat diverses pràctiques professionals realitzades per un grup d'estudiants dins del pla de formació del Màster quan desenvolupen anàlisi didàctica i es formen en recerca i innovació, la seva pràctica docent i seva anàlisi posterior en el treball final de Màster. En l'estudi es reconèixen sis categories del discurs que ens permeten visualitzar el valor que els futurs professors assignen a cadascuna d'elles. Es descriu l'ús d'aquestes formes: actuativa, valorativa, normativa, al·lusiva, descriptiva, implicativa. D'acord amb aquestes categories, s'ofereix una proposta d'indicadors d'avaluació. Identifiquem que en aquelles tasques basades en una anàlisi organitzat, ha augmentat el nivell valoratiu, la qual cosa és un índex d'assoliment de la competència. En general s'usa el mateix tipus discurs que es va motivar en cadascuna de les tasques i reconeixem com els futurs docents fan servir en general un discurs implicatiu més fort en el treball final de Màster, molt per sobre del que es va mostrar en la seva memòria del Pràcticum.
Aquesta tesi doctoral és part d'una investigació de didàctica de la matemàtica a l'àrea formació del professorat de matemàtiques de secundària en el projecte: Evaluation and development of professional competències in mathematics education for pre-service teacher training for Secondary School, l'investigador principal és Vicenç Font Moll de la Universitat de Barcelona.

Claudia Lorena Vargas Díaz

Referències

"Evaluación de la competencia comunicativa en la formación del profesorado de matemática de educación secundaria". Tesis doctoral defensada per Claudia Lorena Vargas Díaz el 22 de febrer de 2012. Director: Joaquim Giménez Rodríguez.

 
View low-bandwidth version