• UABDivulga
12/05/2023

Anàlisis de programes formatius híbrids a nivell iberoamericà

ilustració universitat híbrida. A l'esquerra,alumnes a classe,a la dreta una alumna estudiant a casa

S'ha publicat un informe, en què participa el CRiEDO de la UAB, que es focalitza en la gestió que es fa dels programes formatius híbrids, que combinen equilibradament activitatats presencials i online, als països iberoamericans. S’han exclòs aquells programes presencials que puguin utilitzar una plataforma per a compartir continguts, o aquells online que poden realitzar puntualment accions presencials.

istock/Aleutie

Quan als sistemes formatius tradicionals, en modalitat presencial, hi vinculem un ús intensiu d’activitats en modalitat online, parlem de formació mixta, semipresencial o híbrida. De totes maneres, la combinació que es faci entre ambdues modalitats dona lloc a diferents models formatius que poden variar en funció del nivell educatiu, els continguts que es treballen o el context on es realitza. El desenvolupament d’aquesta modalitat de programes formatius s’ha incrementat de forma exponencial durant la pandèmia de COVID-19, si bé recerques prèvies destacaven la potencialitat de les modalitats formatives híbrides per a aconseguir un major rendiment dels estudiants en les experiències d’aprenentatge en comparació en les modalitats completament presencial o completament online.

També destaquen els aspectes positius, que conclouen que aquesta modalitat formativa incrementa el percentatge d’alumnat que supera els cursos i la retenció, i l’estudi de la Cambpell Corporation (2018) va concloure que l’aprenentatge semipresencial en la formació Mèdica Basada en Evidències (MBE) era més efectiu que altres mètodes per a millorar coneixements, habilitats i actituds dels professionals avaluats.

Podem parlar de quatre tipologies de formació semipresencial que varien en funció de la seva implementació: (1) a nivell d’activitat, on es combinen activitats de tipus presencial amb altres que es poden realitzar de manera virtual, com per exemple debats a l’aula a partir d’un vídeo visionat online; (2) a nivell de curs, quan es poden combinar dins de cada un dels mòduls, activitats presencials, i altres online; (3) a nivell de programa formatiu, quan hi poden haver assignatures online, i altres que es facin de forma presencial; i (4) a nivell institucional, dissenyant programes formatius basats en el blended learning, ajustant el seu model presencial amb el semipresencial.

Algunes de les avantatges que es destaquen en la modalitat formativa semipresencial o híbrida poden ser:

  • Adaptabilitat, en permetre estudiar els ritmes i els interessos personals i compatibilitzar l'estudi amb el treball. D'altra banda, la utilització de diversos canals de comunicació, com ara els correus electrònics, les videoconferències, els xats o els fòrums, permeten que la relació entre els professors i l'alumnat es pugui adaptar al format que millor funcioni per a cada persona.
  • Autonomia vinculada a l'adaptabilitat, que requereix una bona capacitat d'organització i de responsabilitat per complir amb els objectius establerts.
  • Estalvi de temps, evitant desplaçaments i exigint l'organització de l'agenda personal i professional.
  • Recursos (gairebé) il·limitats, en tenir accés fàcil a documents, enregistraments de classes i molts altres recursos digitals.
  • Networking o establiment de xarxes, que es facilita amb la comunicació i l'activitat amb persones d'altres contextos, tant per millorar els coneixements com per facilitar els contactes personals, professionals o institucionals.
  • Desenvolupament de noves habilitats dels estudiants (col·laboració, debat, reflexió i competència digital) que poden ser útils per al desenvolupament personal i professional.

El treball realitzat des de RedAGE revisa els formats i els processos vinculats a la formació híbrida a les institucions d'ensenyament superior i universitats del context iberoamericà. L’informe complet, coordinat per Joaquín Gairín i Aleix Barrera-Corominas, està disponible a través del Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per a més informació sobre la Red de Apoyo a la Gestión Educativa consulta el següent enllaç: http://redage.org

Joaquín Gairín Sallán i Aleix Barrera-Corominas

Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu, Universitat Autònoma de Barcelona

 
View low-bandwidth version