• UABDivulga
11/2008

Nova estratègia diagnòstica per la Tuberculosi: sí, però amb matisos

Potser el lapse de temps entre un TST i un TIGRA influeix en el resultat d'aquest últim

La realització de nous tests per diagnosticar la Infecció Latent per M.tuberculosi (ITBL), els TIGRAs, basats en la detecció d'una citosina relacionada amb la Resposta Immunològica Cel·lular que es desencadena contra el bacil tuberculós, sembla aportar noves llums al tractament de la infecció: són més sensibles i específics que el tractament estàndard de la Tuberculina (TST). Tot i així, encara es desconeix si la seva utilització posterior a un TST influeix en els resultats finals. Per això, i per ampliar aquesta línia d'investigació, un estudi de seguiment immunològic, dut a terme a la Unitat de Tuberculosi Experimental de l'hospital "Germans Trias i Pujol", ha obtingut uns resultats que demostren la necessitat d'aprofundir sobre aquest tema, malgrat alguns països valoren la possibilitat d'utilitzar-los seqüencialment.

Els resultats presentats en aquest estudi es van obtenir arran del disseny de les tècniques de seguiment immunològic que es durien a terme en l'assaig de Fase I de la vacuna RUTI, en individus sans que la nostra unitat havia d'encetar. Aquesta vacuna es va dissenyar i patentar en la Unitat de Tuberculosi Experimental (Fundació Institut d'Investigació "Germans Trias i Pujol") en col·laboració amb l'spin-off Archivel Farma, S.L., de Badalona, destinada a formar part d'un règim terapèutic curt per a tractar la Infecció Latent per M.tuberculosis (ITBL).

Actualment, el depistatge de la ITBL es fa mitjançant el test de tuberculina (TST), per injecció intradèrmica de PPD, un derivat proteic purificat obtingut a partir del micobacteri. Com a part  de l'estudi, i per valorar una possible capacitat de la vacuna per generar Resposta Immunològica (RI) enfront del micobacteri, es van incloure en el seguiment dels voluntaris la realització dels nous tests dissenyats per a diagnosticar ITBL, els TIGRAs. Basats en la detecció de la secreció d'una citocina que ha estat abastament relacionada amb la RI Cel·lular (RIC) generada contra la Tuberculosi, l'IFN-γ. Aquests tests tenen entre d'altres, l'avantatge de ser més sensibles que el TST, i més específics, ja que no es veuen interferits ni amb la infecció per la majoria de micobacteris ambientals, ni amb la vacunació amb BCG.

Atès que calia dur a terme l'exclusió de la ITBL com a part del screening de voluntaris a incloure, es va plantejar el dubte de si una realització prèvia  del TST podria influir en els resultats obtinguts mitjançant el seguiment amb TIGRAs. Amb la finalitat de resoldre'l, es va aprofitar el control intern que es fa amb TST a la Unitat cada any, per fer un seguiment durant un mes (una extracció a la setmana) dels 9 individus que hi van accedir (infectats i no infectats), mesurant-ne la RI específica generada contra antígens de M.tuberculosis, mitjançant ELISA i ELISPOT no comercials. Els resultats van ser dispars i existia una alta variabilitat interindividual, i a més no fou possible efectuar cap tractament estadístic dels mateixos, donada la n tan petita inclosa. Tanmateix, es va observar un increment de la RIC mitjançant les dues tècniques, en tots els grups, específica contra la major part dels antígens que es van fer servir en els assajos, i que en ocasions va tardar fins a un mes a normalitzar-se.

Aquests resultats van encoratjar a canviar i a fer screening amb un TIGRA comercial. A més, donat que algunes de les estratègies de diagnòstic de la ITBL en molts països estan valorant d'integrar els TIGRAs comercials, en ocasions de manera fins i tot seqüencial per confirmar un TST, es pensa fermament que caldria repetir un assaig similar amb una n més gran i amb els tests comercials, per assegurar que el lapse de temps que passi entre un TST i un TIGRA no influenciarà el resultat d'aquest últim, fet que portaria a confondre l'estat real de l'individu respecte la ITBL.

Cristina Vilaplana, J. Ruiz-Manzano, O. Gil, F. Cuchillo, E. Montane, M. Singh, R. Spallek, V. Ausina i PJ. Cardona
Universitat Autònoma de Barcelona, Fundació Inst. Invest. Ciències de la Salut (Hospital Germans Trias i Pujol)

Referències

The tuberculin skin test increases the responses measured by T cell interferon-gamma release assays. Vilaplana, C; Ruiz-Manzano, J; Gil, O; Cuchillo, F; Montane, E; Singh, M; Spallek, R; Ausina, V; Cardona, PJ. SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY, 67 (6): 610-617 JUN 2008

 
View low-bandwidth version