• UABDivulga
12/2007

Miopaties inflamatòries, Tiroides y Càncer: un triangle autoimmune

Múscul estriat, tall transversal
La polimiositis i la dermatomiositis són malalties autoimmunes que afecten especialment  la pell i el múscul estriat, produint una inflamació en aquests teixits; en ocasions,  s'associen al càncer de diferent localització.En aquest estudi s'analitza la presència d'alteracions de la tiroide en pacients afectats per una miopatia inflamatòria

És ben conegut que els trastorns de la tiroide poden repercutir sobre el múscul estriat donant lloc a una miopatia. Entre les causes que desencadenen una alteració en el funcionament de la tiroide, es troben les anomalies del sistema immunològic que mitjançant la producció de autoanticossos activen o destrueixen el teixit de la glàndula tiroide. En aquest estudi s'analitza la presència d'alteracions de la tiroide en pacients afectats per una miopatia inflamatòria, sigui polimiositis o dermatomiositis, i la seva repercussió en l'evolució de la malaltia i la resposta al tractament.

Atès que el mal funcionament d'aquesta glàndula endocrina pot afectar a la musculatura, no és d'estranyar que s'apreciï, en aquest estudi, una clara associació entre la presència d'alteracions en el funcionament de la tiroide i l'activitat de la malaltia inflamatòria muscular, tant a l'inici com durant el seguiment dels pacients. Aquesta troballa té rellevància clínica, doncs indica que els pacients amb dermatomiositis o polimiositis que presentin un brot d'activitat de la seva malaltia o no responguin adequadament al tractament convencional han de ser investigats en relació a si presenten o no una correcta funció tiroïdal. Altres resultats obtinguts en aquesta investigació apunten a una possible relació entre el diagnòstic de càncer associat a la miopatia (miositis paraneoplàsica) i la presència d'anticossos antitiroïdals, la qual cosa ja ha estat observada per alguns autors en relació al càncer de mama.

Albert Selva O'Callaghan

Referències

“Clinical Significance of Thyroid Disease in Patients With Inflammatory Myopathy” Selva-O’Callaghan A, Redondo-Benito A, Trallero-Araguás E, Martínez-Gómez X, Palou E, Vilardell-Tarrés M. Medicine (Baltimore). 2007;86:293-8.

 
View low-bandwidth version