Actividades

Miércoles, 13 Enero 2021

Dia · Setmana

10:00

"Investigating reliability and construct validity of situational test of socio-emotional competencies in the Iranian context", de Elham Mafikermanshahi

Defensas de tesis - Videoconferencia (para participar como público y poder hacer intervencions si se es doctor/a, hay que solicitarlo a d.psic.basica@uab.cat)

15:30

"Mort i ritual funerari en el context del bronze final a la depressió Prelitoral Catalana: l'hàbitat i la necròpolis d'incineració de Can Roqueta com a paradigma interpretatiu", de Xavier Carlos Martin

Defensas de tesis - B7/052 - Sala de Grados - Facultad de Filosofía y Letras (para participar como público y poder hacer intervencions si se es doctor/a, hay que solicitarlo a miquel.molist@uab.cat)

Jueves, 14 Enero, 2021

10:00

"Web political communication: technology and effect the logic of platformization and news", de Wei Zhang

Defensas de tesis - Videoconferencia (para participar como público y poder hacer intervencions si se es doctor/a, hay que solicitarlo a Laura.cervi@uab.cat)

11:00

"Hybrid approach to obtain highquality BaMO3 perovskite nanocrystals for YBa2Cu3 O7−δ superconducting nanocomposite", de Natalia Chamorro García

Defensas de tesis - C1/070-1 Sala de Grados - Facultad de Ciencias (para participar como público y poder hacer intervencions si se es doctor/a, hay que solicitarlo a ramón.yanez@uab.cat)

12:00

"El papel del HLA-B27 en la Espondiloartritis Axial", de Marta Arévalo Salaet

Defensas de tesis - Sala de Grados - Hospital Universitario 'Parc Taulí'(para participar como público y poder hacer intervencions si se es doctor/a, hay que solicitarlo a Joan.calvet.fontova@gmail.com)

12:00

"Pràctiques pedagògiques en el procés d'adquisició i desenvolupament de competències bàsiques en estudiants de la província de Concepció", de Pamela Andrea Caro Quintana

Defensas de tesis - Sala Seminario - Facultad de Ciencias de la Educación (para participar como público y poder hacer intervencions, si se es doctor/a, hay que solicitarlo a secretari.pedagogia.aplicada@uab.cat)