Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Ressenya històrica

El Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació va ser creat amb el nom de Psicologia de l'Educació per acord de la Junta de Govern de 27 de setembre de 1985. El canvi de nom es va aprovar per acord del Consell de Govern de 92/2003 de 27 novembre i es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la UAB i per les normes del seu reglament.

En els seus inicis i sota el nom de Departament de Psicologia de l’Educació han estat directors/es Ramon Bayés (1986-1986), Maria Rosa Solé (1986-1988), Càndid Genovard (1988-1991), Maria Rosa Solé (1991-1995), Santiago Estaún (1995-1998), Jaume Cruz (1998-2000) i Conrad Izquierdo (2000-2003). Posteriorment i, ja amb el nom actual (Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació) els directors/es han estat Conrad Izquierdo (2003-2007), Jaume Cruz (2007-2011), Santiago Estaún (2011-2012), Núria Silvestre (2012-2014), Jordi Fernández (2014-2020) i Ramon Cladellas (que ostenta el càrrec des de 2020).