Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

El departament

El Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació, adscrit a la Facultat de Psicologia de la UAB, és una unitat estructural de la Universitat Autònoma de Barcelona que té com a finalitat promoure i organitzar la docència i la recerca en les àrees de coneixement de Psicologia Bàsica i Psicologia Evolutiva i de l'Educació. A l'àmbit de la docència, coordina l'ensenyament de la seva competència en diverses facultats i titulacions de la UAB, i organitza i desenvolupa programes d'estudis propis de tercer cicle. Com a unitat bàsica de recerca, promou i dóna suport a les activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic.

Les Unitats de Psicologia Bàsica i Psicologia Evolutiva i de l’Educació de Psicologia estan adscrites a la Facultat de Psicologia, i la Unitat de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de Ciències de l’Educació està adscrita a aquesta Facultat.