Vés al contingut principal

El departament

El Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics (MiSE) va ser creat l'any 2005 a partir de la Unitat de Microelectrònica: Disseny de Circuits Integrats de l'antic Departament d'Informàtica i té per objectius principals impartir docència i desenvolupar recerca i innovació en els àmbits en que és competent.

El Departament està adscrit a l'Escola d'Enginyeria en la que realitza la seva activitat docent majoritària de grau i màster, activitat que està centrada en l'àmbit de la Microelectrònica i Sistemes Electrònics. L'activitat docent principal la imparteix en els graus d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Enginyeria de Dades, Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles i Gestió Aeronàutica i en el màster oficial d'Enginyeria de Telecomunicació. Tanmateix el Departament participa en el programa de doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicacions (acreditat en progrés cap a l’excel·lència).

El Departament està format per uns 40 membres entre personal acadèmic, estudiants de postgrau i personal d'administració i serveis. El reglament del Departament estipula que el Consell del Departament és l'òrgan màxim de decisió, que delega la gestió ordinària en la Comissió Executiva del Departament.

A nivell de recerca i innovació, el Departament participa en projectes europeus, estatals, autonòmics i realitza col·laboracions i convenis amb altres administracions i empreses tant nacionals com estrangeres.

Escola d'Enginyeria UAB